• En bra chef har täta avstämningar med sina medarbetare.

Utveckling

Ledaregenskaper du bör ha som chef

5 juli 2023

Vad är en bra chef? Tydlighet och ständig kommunikation är ett par ledaregenskaper som krävs. Se tipsen om hur du kan utvecklas som chef!

Alt-textTeresa SöderhjelmEn bra chef förstår vikten av gott samarbete och låter alla i gruppen synas och komma till tals.

Det menar Teresa Söderhjelm, forskare vid Karolinska institutet i Stockholm, som bland annat tittat på betydelsen av ett gott ledarskap och konsekvenserna av ett dåligt ledarskap.

Bra ledaregenskaper

 • Samarbetsvillig
 • Låter alla medarbetare synas och komma till tals
 • Är trygg i rollen som chef
 • Delegerar
 • Ansvarsfull
 • Förstår hur människor reagerar i olika situationer
 • Tydlig
 • Vänlig
 • Kommunikativ
 • Öppen för återkoppling
 • Tar sig tid för reflektion
 • Har tillit till medarbetarna
 • Ser till att veta vad ledningen förväntar sig av chefen själv

Källa: Teresa Söderhjelm

Teresa Söderhjelm går tillbaka till stenåldern, där gott samarbete var av nöden för att överleva.

Kanske stod en person för jakten, en annan för mathållningen och en tredje för att ta hand om barnen. Samarbete var A och O, målet var gemensamt.

Vad ska en bra chef har för ledaregenskaper?

En del forskare menar också att klokskap är avgörande för en bra ledare.

→ Se varför chefer bör vara goda lyssnare

Det är viktigt att vara rätt utbildad för uppdraget och därmed trygg i sin roll, lugn och oneurotisk, kunna delegera och verkligen se och lyssna på sina medarbetare. Alla har som regel något att komma med, smått eller stort.

Utveckla dina ledaregenskaper - 3 tips

 1. Sätt av tid för egen reflektion, kanske tio minuter varje dag innan du går hem. Summera, skriv dagbok. Hur har dagen varit? Vad blev bra, vad blev mindre bra? Hur fortsätter vi i morgon?
 2. Samla en eller flera kolleger eller medarbetare som du litar på och fråga dem. Var befinner jag mig på tio-i-topp/botten-listan?
 3. Våga ta till dig, se och lyssna utan skygglappar!

Källa: Teresa Söderhjelm

Teresa Söderhjelm poängterar att en bra chef måste ha mod, eftersom rollen innebär en risk.

Människan är ett flockdjur och som ledare ställer du dig utanför gruppen, vilket är riskabelt. Juridiskt har chefen stort ansvar. Det är viktigt att känna till lagstiftningen eller i alla fall veta var hjälp att tolka den finns.

En bra chef har också insikt i de evolutionära respektive psykosociala perspektiven, alltså hur vi människor fungerar och reagerar i olika situationer och varför. Då blir det enklare att undvika blindskären.

Tydlighet och vänlighet viktiga ledaregenskaper

Ett dåligt ledarskap kan vålla både daglig plåga och sjukdom, få medarbetare att känna sig värdelösa och utanför, börja mobba eller bli mobbade.

Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket som kom i våras, dör varje år lika många i självmord kopplade till arbetsrelaterad mobbing som i arbetsplatsolyckor.

→ Kolla in hur du som chef kan förebygga konflikter

Tydlighet, vänlighet och ständig kommunikation kan motverka problem.

Människan behöver känna trygghet i sin flock, inte hot. Den som upplever sig otrygg och utanför blir ofta bakbunden, går i baklås och kan inte prestera. En chefs vänlighet kan göra stor skillnad och vara något så enkelt som att hälsa på sina medarbetare, kanske fråga hur de mår och förstås visa uppskattning. Men en chef ska aldrig bli en förälder för sina medarbetare.

Teresa Söderhjelm tipsar vidare:

En bra chef håller sig ofta lite i bakgrunden och låter medarbetarna lysa, håller blicken stadigt på målet, är tydlig och öppen för allas åsikter, vågar ta till sig och diskutera både sina egna och andras tillkortakommanden – och framgångar.

Tips på frågor för ett gott ledarskap

Teresa Söderhjelm föreslår täta avstämningsmöten – som inte behöver vara evighetslånga – med medarbetarna. Vid dessa kortare möten kan det vara lämpligt att ställa frågor som: Hur går det? Varför gör vi just så här? Finns andra sätt? Kan du som enskild eller vi som grupp ändra på något? Vad har vi lärt oss av det vi gjort och hur går vi vidare?

→ Läs också: En bra chef visar känslor

Tar man inte tid för reflektion med medarbetarna är det svårt att ta till sig andra, smartare sätt att göra jobbet. Det kan bli som att köra på fyrkantiga hjul, fast det finns runda som rullar betydligt bättre.

Förutsättningar att bli en bra chef från start

 • Innan du skriver på ett anställningskontrakt, förhandla med din chef och skriv ett gemensamt avtal för att få förutsättningar för att genomföra dina mål och visioner.
 • Se sedan till att det ni kommit överens om finns skriftligt som bilaga i anställningsavtalet. Exempel:
  + Coachning en gång i veckan/månaden, med en intern högre chef eller en extern psykolog.
  + Flexibel eller fri arbetstid.
  + En veckas årlig vidareutbildning.
  + Möjlighet att utse en biträdande chef.
 • Se till att få en tydlig arbetsbeskrivning så att du vet vad ledningen förväntar sig av dig och vilket ansvar, mandat och vilken budget du har.

Källa: Teresa Söderhjelm

Många chefer som är nya på jobbet vill riva huset och genast bygga nytt.

Det är ett vanligt misstag att vilja ändra för mycket direkt. Resultatet blir som regel bättre om en ny chef bygger vidare på det som folk redan känner till. Med tiden går det att utveckla och förändra.

→ Topp 4 ledaregenskaper