Forskning

4 egenskaper hos chefer som är bäst – enligt forskarna

9 september 2022

Var en förebild och visa omtanke. Nu har forskare sammanställt flera studier för att ta reda på vilka de bästa chefsegenskaperna är för att öka medarbetarnas välbefinnande och prestation. Lär dig mer om transformativt ledarskap här.

30 olika studier om ledarskap har forskare vid Umeå universitet granskat för att ta reda på vilka chefsegenskaper som mest påverkar medarbetarnas välbefinnande och prestation. Resultatet visar att det bästa ledarskapet är så kallat transformativt.

Lista: 4 ledaregenskaper som gör dig till en transformativ ledare och bra chef

  1. Var en förebild. Någon som personalen kan se upp till och som lever som den lär.
  2. Förmedla en positiv framtidsvision. Visa vägen framåt, ha en tydlig målbild som skapar riktning och motiverar personalen.
  3. Stimulera nya idéer. Fråga medarbetarna om deras åsikter och ge dem rätt förutsättningar för att de ska kunna jobba mot er gemensamma målbild.
  4. Visa omtanke. Att du finns där, lyssnar och coachar dina medarbetare.

Forskarens kommentar

Alt-textSusanne Tafvelin.Hallå där Susanne Tafvelin, docent inom psykologi vid Umeå universitet, som sammanställt alla studier tillsammans med två forskarkolleger. 

Vad ökar chansen att jag är en bra chef?

– Ta hand om dig själv och se till att du mår bra, det påverkar medarbetarna positivt och gör att ledarskapet får större effektivitet. Vi såg även att om medarbetarna har bra socialt stöd mellan sig så sprider ledarskapet ut sig, så satsa också på att skapa en bra sammanhållning i gruppen.

Kan det här vara svårt att leva upp till i en stressig arbetsmiljö?

– Ja, därför är det viktigt att organisationen skapar goda förutsättningar för chefen. Exempelvis genom att se till att arbetsbelastningen inte är för hög.

Hur undviker man att vara en dålig chef?

– Genom att inte hamna i destruktivt ledarskap. Vi såg att det finns destruktivt ledarskap där chefen är aggressiv, hotfull och arrogant, samt passivt destruktivt där chefen drar sig undan och är virrig. Medarbetarna påverkas negativt av detta.

Läs mer: 10 egenskaper hos chefer som rankas högst