• Väck med knäcken ur lurarna! Annika Telléus ger råd om hur du som chef blir en bättre lyssnare.

Ledarskap

Därför ska chefer vara bra på att lyssna

4 maj 2023

”Den bästa chefen är inte den som har alla svar, utan den som kan konsten att lyssna”. Det ­säger Annika Telléus, författare och expert på området. Följ hennes tre steg för att bli en bra lyssnare i ditt ledarskap.

Forskning visar att i grupper där alla kommer till tals och där man lyssnar på varandra, både trivs och presterar gruppmedlemmarna bäst. När detta fungerar, minskar såväl sjukfrånvaro som personalomsättning.

Läs mer: De 4 bästa ledaregenskaperna

Forskning visar också att lyssnandet är en viktigare faktor än lönen när det gäller att skapa engagemang i en organisation.

Varför bör man lyssna aktivt?

– Om vi lyssnar får vi tillgång till nya perspektiv och vår förståelse ökar. När man lyssnar med stor närvaro och har fokus på den som pratar känner sig den personen sedd och bekräftad. Då kommer man varandra närmare, tilliten ökar och konflikterna blir färre. Det är en hälsofråga.

Var en lyssnar-"VÄN"

Välvillig
Äkta
Närvarande

Källa: Annika Telléus

Annika Telléus vet vad hon pratar om. Under 16 år arbetade hon på H&M med att bygga upp avdelningar inom kundinsikt och analys samt utbildade inom kommunikation och ledarskap. Sedan har hon fortsatt i egen regi som föreläsare och kursledare med uppdrag för bland andra Polismyndigheten, Ikea, H&M och Arbetsförmedlingen.

2020 gav hon ut boken ”Konsten att lyssna” och startade i fjol en podd med samma namn.

– Det finns mängder av kurser i retorik, presentationsteknik och sociala medier-hantering för att andra ska lyssna. Men hur vet vi att folk verkligen lyssnar? Och hur är det med vårt eget lyssnande?

Att lyssna är att kommunicera

Tuula-Riitta Välikoski forskar i just lyssnande. Hon är docent i rättssalskommunikation och forskare vid Tammerfors universitet i Finland, och konstaterar att förmågan att lyssna är en väsentlig del av kontakten med medarbetare, kunder eller patienter.

Läs mer: Är du chef eller samtalsterapeut?

I en finsk undersökning visade det sig att ungefär 30 procent av anklagelserna om felbehandling i vården inte skulle ha behövt uppstå om bara kommunikationen hade fungerat.

– Om man inte lyssnar, missar man viktig information. Lyssnandet är ett fundamentalt verktyg för ömsesidig förståelse för människor, vilket vi ofta underskattar, säger Tuula-Riita Välikoski.

Så skapar du en lyssnarkultur

För att skapa en lyssnarkultur på jobbet måste man göra följande, enligt Tuula-Riitta Välikoski:

 • Bestäm dig för att lyssnande är en viktig del av organisationen.
 • Definiera vad lyssnandet innebär i verksamhetens alla olika delar, till exempel mellan medarbetare, i relationen till kunder/samarbetspartners och gentemot allmänheten.
 • Skapa en struktur för att inte bara lyssna, utan också försöka förstå, utvärdera och återkoppla till varandra på ett respektfullt sätt.

– Då blir det inte bara en slogan, utan en kultur som genomsyrar hela organisationen. Och studier visar att effektivt lyssnande i en organisation inte bara gör att människor mår bättre, utan också blir mer engagerade i sitt arbete, säger Tuula-Riitta Välikoski.

Avsätt tid för att lyssna

Annika Telléus är inne på samma spår, och menar att om du vill skapa en lyssnande arbetsplats behöver du avsätta tid för att lyssna och säkerställa att alla får komma till tals.

– Man behöver börja att prata om hur man vill bli lyssnad på, och hur vi kan lyssna på varandra i grupp. Vilka vill ha en direkt inbjudan att prata? Ska man ha ett tecken för att uppmärksamma någon på när den pratar för mycket? Här behöver man vara öppen och utforskande, för alla är olika. Är det någon som ändå inte säger något? Prata med den personen enskilt och fråga hur hen vill bli lyssnad på, om hen kanske vill skicka ett mejl efteråt? Men pressa inte.

Lyssnarens vanligaste misstag

Ett vanligt misstag är att man inte lyssnar för att förstå, utan att få bekräftat det man själv tycker eller för att hitta motargument. Kliv ur dig själv en stund, är Annika Telléus råd.

– Försök förstå personens resonemang. Du behöver inte hålla med, men du kan till exempel säga: ”Vi kan tycka olika, men jag förstår hur du tänker”.

Undvik lyssnandets "DAL"

där du riskerar att:

Döma
Avbryta
Lösa

Källa: Annika Telléus

Vi ska inte heller glömma bort att lyssna på oss själva. Som organisation behöver vi vara medvetna om våra värderingar, vårt syfte och vart vi är på väg. Som ledare behöver vi veta samma sak om oss själva.

– När vi lyssnar på oss själva får vi tillgång till större del av våra resurser och vi får lättare att sätta gränser vilket gör oss mer hållbara. Det blir också enklare att lyssna på andra och hjälpa människor runt oss att växa.

3 steg för att bli en bra lyssnare

 1. Förbered mötet så att alla kommer till tals
  Skicka ut information innan mötet om vad som ska avhandlas. Använd sedan post-it-lappar där samtliga får några minuter för att notera sina åsikter. Därefter kan man presentera alla förslag neutralt, lyfta upp alla positiva funderingar och först därefter ta upp de utmaningar/svårigheter som finns.
 2. Uppmuntra olika åsikter
  Välkomna olika åsikter genom att ställa frågor på rätt sätt. Använd inte ledande frågor, baka inte in svaret i frågan. Ett exempel: ”Jag har fått in ett förslag om att vi ska miljöcertifieras, men det är väl ingen som tycker att vi ska lägga tid på sånt?” En bättre fråga är: ”Jag har fått in ett förslag om att vi ska miljöcertifieras. Hur ser ni på det?”
 3. Var inte rädd för känslor
  Förändringar är ett exempel på något som kan vara påfrestande och oroande för medarbetarna, och om man inte tillåter det upprörda så kommer det att dyka upp ändå, senare. Var tillgänglig och lyssna, och håll också koll på dina egna känslor så att du som ledare ändå tryggt kan stå kvar.
  Källa: Annika Telléus