• Nicolas Jacquemot skriver om känslor på jobbet i nya boken Känslokoden.

Arbetsmiljö

Visa känslor och bli en bättre chef

15 november 2022

Alla har soliga och mulna dagar. Men bör man som chef blotta sina känslor för medarbetarna? Nicolas Jacquemot, som skrivit boken Känslokoden, ger sina bästa råd.

Hur står det till med det emotionella klimatet på jobbet? Är det varmt, personligt och engagerat? Eller försöker du som chef att stänga av dina känslor i kontakten med medarbetarna för att ge intrycket av att vara korrekt och professionell?

Vare sig vi vill eller inte så påverkas vi av känslor runt omkring oss. Dels känslor som skapas på arbetsplatsen, dels känslostämningar vi tar med oss hemifrån.

Alt-textKänslokoden (Natur&Kultur)

Ingen av- och på-knapp

Och personer som visar känslor upplevs ofta som mer empatiska och äkta, menar Nicolas Jacquemot, etnolog, doktor i organisation och ledarskap samt författare till ett flertal böcker inom populärpsykologi.

Just nu är han aktuell med boken ”Känslokoden” med undertiteln Lär dig förstå och hantera känslor på jobbet.

– Det är lätt att tänka att man har en av- och påknapp när det gäller känslor men de flesta av oss har inte det. Känslor påverkar oss i allt vi gör på jobbet, vår motivation, våra prestationer, våra relationer och vårt välbefinnande, säger han.

Sätter emotionella tonen

Det är chefen som sätter den emotionella tonen på arbetsplatsen. Hur välstämt det blir handlar om den emotionella kompetensen, hur bra man själv är på att hantera känslor och förstå hur andra kan känna inför olika situationer.

– Chefer är ju som de flesta. Har man svårt att navigera i sitt eget känsloliv så kan det kanske kännas helt oöverstigligt att bry sig om andras känslor.

– Men det handlar inte om att chefen plötsligt måste bli väldigt emotionell och prata om sina känslor och fråga om andras. Snarare om att man som chef vågar bli mer personlig och förstår att känslor spelar roll, säger Nicolas Jacquemot.

Dela misstagen

I organisationer där det är tillåtet att visa sig sårbar och dela med sig av sina misslyckanden mår de anställda mycket bättre, menar Nicolas Jacquemot.

Läs mer: Chefen som skrev en bok om son psykiska ohälsa

Ett tillitsfullt ledarskap, där chefen är lyhörd för hur medarbetarna mår, ger feedback, uppmuntrar teamwork och ser till att det är en positiv atmosfär på arbetsplatsen, kan också leda till att medarbetarna känner engagemang inför uppdraget och ett gemensamt mål.

Hur blir man den där öppna, varma och roliga chefen som får alla att slappna av?
– Det kan tyckas som att vissa har det naturligt i sig från början. En del kommer med åren, med ett starkare självförtroende. Man märker att man inte förlorar i anseende om man släpper loss lite.

– Men jag tror också att man kan lära sig att bli lite mer lättsam. Det handlar om social kompetens, där den känslomässiga kompetensen ingår – att du förstår hur andra reagerar.

Öva på storytelling

Nicolas Jacquemot lyfter bland annat fram storytelling, förmågan att berätta en historia för att väva ihop känsla och budskap, som ett bra exempel på något som går att träna på.

Det kan vara trögt att lyssna på någon som bara rabblar fakta. Men genom en personlig berättelse förmedlas budskapet bättre.

Att vara tydlig, klargöra förväntningar, våga delegera och att inte ducka inför svåra samtal är också viktiga faktorer.

– När du undviker att ta tag i sådant som riskerar att bli grogrund för konflikter leder det till sämre engagemang och minskad produktivitet hos medarbetarna. Så länge du är respektfull klarar de flesta av ett jobbigt samtal, säger Nicolas Jacquemot.

Att någon i stunden känner sig överkörd går att diskutera och förhoppningsvis lösa, men en konflikt som grott över tid är svårare att hantera.

Fånga upp frustration

Allra svårast är det om någon visar uppgivenhet, att medarbetaren inte längre bryr sig.

– Försök fånga upp sådant som rör sig så tidigt som möjligt, irritation, frustration, att någon verkar tystlåten som inte varit det tidigare.
Ilska och frustration är känslor som även en chef kan känna. Men att en chef skriker ut sin ilska på kontoret eller har ett starkt kontrollbehov är helt oacceptabelt, menar Nicolas Jacquemot.

– Som chef är du i maktställning och kan skapa rädsla hos medarbetarna. Det funkar inte att säga att ”sån här är jag”. Jobba med dig själv eller ta hjälp av någon.

(Siffrorna i illustrationerna kommer från en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Nicolas Jacquemot till Känslokoden.)