• Med olika övningar ska ledarna i Värmdö få de insikter som behövs för att klara av framtidens utmaningar.

Ledarskap

Chefsutbildning ska lösa välfärdens utmaning

22 augusti 2023

Göra mer med mindre pengar. Värmdö kommun tror att en del av lösningen på välfärdens till synes omöjliga ekvation är en årslång ledarskapsutbildning.

Lego, ögonbindlar och rep. Kan dessa skapa de insikter som Värmdös chefer och ledare behöver för att möta framtidens utmaningar? Det är Patrik Möllerström övertygad om.

– Vårt ledarskapsprogram Academy är som ett träningsläger. Även om mycket är grundat i teori är det i praktiken förflyttningen sker och resultaten syns, säger han.

Patrik Möllerström är anställd för att som programmets huvudtränare se till att kommunen klarar av utmaningen som hela offentliga sektorn står inför: Att få resurserna att räcka till.Alt-text bildtext:Patrik Möllerström.

Värmdös framtidsanalys är att inom en snar framtid ska 75 procent av dagens resurser kunna utföra 125 procent av dagens arbete. För att nå dit köpte därför kommunen in Academy i början av 2021. 

Ledarskapsutbildningen utvecklades för runt tio år sedan av en prestationspsykolog och en logistiker och har sedan dess använts av organisationer och näringsliv för att stärka sina ledare.

– För att kunna möta framtiden måste vi göra annorlunda. Det är det vi tränar på. Vi utmanar oss själva och våra fasta föreställningar om hur vi ska göra saker och ting, säger Patrik Möllerström.

→ Så är du en bra chef

Ledarskapsutbildning skapar gemensamt språk

Han menar att Academys styrka ligger i att förena det som pågår i verksamheterna och det personliga och privata.

– Vi jobbar med ledaren som människa för att skapa självinsikt och reflektion. Grunden i vårt tänk är att det är viktigt med en bra ledare och för att få det måste man få koll på sig själv, skapa hållbara relationer och produktiva samarbeten. Vi jobbar med insida och utsida, för det hänger ihop och relationer är viktiga för att få bra resultat.

En annan styrka som Patrik Möllerström ser är att alla deltagare får ett gemensamt språk kring kommunens utveckling.

– Det gör att det blir enklare att samarbeta över verksamhetsgränserna. Vi märker det på hur deltagarna pratar med varandra och jag får den feedbacken. Deltagare säger: ”Jag gick fram till den och den personen och vi kunde mötas kring begrepp. Det blir lättare att skapa förståelse när man kommer från olika världar men ändå har samma mål”.

Deltagare stolta över gemensamma leveransen

Just nu har 130 av kommunens ungefär 250 chefer och ledare antingen påbörjat eller gått färdigt sin utbildning, som pågår under ett år vid sex tillfällen, tre dagar per gång. Det som än så länge har deltagit är bland andra rektorer, kommunikationschefer, HR-specialister, enhetschefer, tekniska chefer, metodstödjare och projektledare.

→ Tio egenskaper hos chefer som raknas högt

Det finns en tanke med att samla olika yrkesgrupper under ett längre utbildningsprogram, säger Patrik Möllerström.

– Med utbildningen hittar vi det som vi har gemensamt och arbetar tillsammans åt samma riktning. Det är det som är riktigt häftigt med att samla så många yrkesgrupper som delar med sig av sin verklighet. Deltagare säger att de får en stolthet för det som den gemensamma leveransen som de ger till kommunens invånare.

Alt-text bildtext:Kan Lego vara ett sätt att tänka om kring hur man som chef schemalägger personal?

Under en av övningarna ska deltagarna med hjälp av lego lägga ett schema för en dag. I en annan lära känna sig själv och sin roll genom att tillsammans med andra lösa ett problem samtidigt som alla bär ögonbindel.

Ledarskapsutbildning som kräver mätbara mål 

Under sin utbildning formulerar varje deltagare ett konkret och mätbart mål de vill försöka nå i sina verksamheter.

En som håller på att avsluta den sjätte och sista modulen i utbildningen är Klas Jättner, som arbetar som enhetschef på Värmdö kulturskola. Han har gått andra ledarskapsutbildningar, men tycker att Academy med sitt upplägg och sin omfattning har gett honom många nya verktyg att planera och skapa goda samarbeten med.

– På ett personligt plan har jag tvingats att avsätta mycket tid till att fundera på utveckling, och den tiden uppstår inte naturligt när man jobbar som enhetschef. Man måste göra plats för den, så den här utbildningen har varit väldigt värdefull. Jag tycker att vi nu använder samma terminologi och förstår varandra bättre.

Mål: Vill öka elevinflytandet

Alt-text bildtext:Klas Jättner.

Målet han har formulerat för sig själv under året har varit att öka ungas delaktighet i verksamheten.

–  Min målformulering är ”100 procent av kulturskolans verksamhet ska bygga på elevinflytande och medskapande”.

För att nå dit har han bland annat initierat fortbildning av lärare, inom bland annat barnkonventionen, och startat ett expertråd av elever som får tycka till om kulturskolans verksamhet. Han har också sett till att lärarna coachar elever att själva söka medel för projekt de vill göra.

– På så sätt kan vi inkludera målgruppen och göra den mer självständig i sitt konstnärliga skapande, säger Klas Jättner.

Ett annan idé som han har infört är det som han kallar ”Kulturskola on Demand”.

– Tanken med det initiativet är att kulturskolans elever kan önska sig nya kurser om de saknar något ämne i utbudet.

Mål: Få ut fler i praktik

En annan som lyckats effektivisera sin verksamhet efter sitt utbildningsår är Therese Malm, enhetschef för daglig verksamhet och två gruppbostäder. Målet hon satte var att tio personer i hennes verksamheter skulle ut i näringslivet och göra praktik.

Alt-text bildtext: Therese Malm.

– När jag tog över var det mycket inlåsningseffekter. Men nu har vi över hundra personer som har tagit kontakt med oss och vill ut på praktik. Och det har skett bara genom mun till mun. Vi har börjat jobba med arbetsmarknadsenheten och renhållningen i kommunen.

Hon är öppen med att ”träningslägret” kom i rätt tid för hennes del, eftersom hon behövde bli utmanad för att stanna kvar på sin tjänst. Annars hade hon valt att sluta.

– Det var trögt innan, helt ärligt. Men det här har gjort att jag har fått en skjuts framåt. Det lockar mig att stanna kvar när jag vet att arbetsgivaren inte nöjer sig med det som har varit utan satsar på att göra något annorlunda.

→ Därför erbjuder Vision ledarskapsutbildningar

Delar med sig av övningar till medarbetare

Utbildningen har lärt henne att ”stå för sina val” säger hon och gett henne ett större nätverk.

– Jag är mycket mer transparent som chef, och modigare med att fatta beslut. Tidigare kunde jag känna mig ensam i min roll. Men nu har jag fått många som jag käkar lunch med eller hejar på i korridoren.

Under ledarskapsutbildningen upptäckte hon flera övningar som hon tyckte även skulle funka bra för personer som inte arbetsleder. Dessa har hon nu introducerat till sina medarbetare.

– En av övningarna jag tyckte om går ut på att två personer sitter mitt emot varandra och ska på 15 sekunder ge den andra positiv återkoppling. Det är en fin övning för att stärka både gruppen och jaget.

Precis som Therese Malm har gjort är tanken med att utbildningen förr eller senare ska nå alla medarbetare i Värmdö kommun.

– Vi tittar på hur ska vi kunna skapa en bra möjlighet för medarbetarna att ta del av detta. Vi jobbar på det till nästa år, säger Patrik Möllerström.

→ Visa känslor och bli en bättre chef