• Vision sponsrar deltagaravgiften med ungefär 10 000 kronor per person för sina utbildningar, säger Jonas Anundi, utbildningsansvarig ombudsman på Vision.

Fackligt

Därför erbjuder Vision utbildning i ledarskap

4 september 2023

Hållbart ledarskap, konflikthantering och feedback. Det är några av de ledarskapsutbildningar som Vision erbjuder sina chefsmedlemmar. 

– Ett medlemskap i Vision ger inte bara rabatt på SJ eller andra produkter och tjänster utan också möjlighet att utvecklas. Visions medlemslöfte handlar om du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv, vi bidrar till det med våra ledarskapsutbildningar, säger Jonas Anundi, utbildningsansvarig ombudsman på Vision.

Under året har Visions chefsmedlemmar kunnat välja mellan fem olika utbildningar, som bedrivs i samarbete med IHM Business School.

→ Chefsutbildning ska lösa välfärdens utmaning

Populära utbildningar återkommer

Vilka utbildningar som Vision satsar på bestäms med hjälp av personliga chefsombudsmän, som har direktkontakt med chefmedlemmar. Även kursutvärderingar påverkar valen. Medlemmar kan också vända sig till Chef Direkt och komma med önskemål.

– Vi byter ut utbildningarna varje år, men somliga är populära och återkommer med jämna mellanrum. Vi är lyhörda och tar in det som medlemmar önskar, säger Jonas Anundi. 

Han nämner till exempel att kursen Leda på distans var så populär under pandemin att den fick gå flera gånger.

→ Ledaregenskaper du bör ha som chef

Vision sponsrar med 10 000 kronor

En kurs som han beskriver som en bumerang som återkommit är ”Feedback och coachande förhållningssätt”.

– Den har kommit tillbaka flera gånger. Ämnet är precis som konflikthantering i ledarskap ständigt aktuell och efterfrågad, säger Jonas Anundi.

Ungefär 20 personer antas till varje kurs, och det är först till kvarn som gäller. Medlemmar i Vision får gå utbildningarna till ett reducerat pris, eftersom Vision sponsrar deltagaravgiften med ungefär 10 000 kronor per person. Men det finns också gratisutbildningar, och en sådan vill Jonas Anundi vill slå ett slag för:

– Går chefsmedlemmen Chefens vardag bjuder Vision på både utbildning, resa och övernattning. Första dagen handlar kursen om skyldigheterna du som chef har. Dag två handlar om dina rättigheter, för alla chefer har rätten att ha rätt förutsättningar för att göra sitt jobb, säger han. 

Dessa kurser kan du gå via Vision i år:

  • Konflikthantering i ledarskapet - Det svåra samtalet
  • Hållbarhet och ledarskap i förändring
  • Feedback och coachande förhållningssätt
  • Chefens vardag
  • Ny som chef