• Utredaren Göran Johnsson är kritisk till att så få arbetsgivare har satt gräns för antal medarbetare per chef.

Arbetsmiljö

Expert: Omsorgen tar stryk – sätt maxtak på hur många en chef ska leda

29 augusti 2022

GRANSKNING MAXTAK. Bara var sjätte kommun har satt ett maxtak för hur många medarbetare en chef ska leda. ”Siffrorna är alarmerande dåliga”, säger Göran Johnsson, statlig utredare.

Göran Johnsson skräder inte orden när han kommenterar resultatet av Chefen i fokus undersökning, som visar att 16 procent av kommunerna har någon form av maxtak för antal medarbetare per chef.

Läs granskningen: Trots larm – få arbetsgivare sätter maxtak

– Det är verkligen inte acceptabelt att så få har en maxgräns eller planerar att införa en, säger Göran Johnsson.

Han är ansvarig för den statliga utredningen ”Våga välja vård och omsorg” (länk till regeringens hemsida som öppnas i nytt fönster) som blev klar förra året och handlar om sektorns problem med kompensförsörjning.

Där rekommenderas arbetsgivarna inom vård och omsorg om äldre att sätta ett tak för antalet medarbetare som chefen ansvarar för.

Läs mer: Uppsala inför maxtak – cheferna lättade

Kvalitén på omsorgen skadas

– Vi gav en skarp rekommendation på max 30, men snarare bör det ner till 20 om ledarskapet ska fungera tillfredsställande. Det går en tydlig linje mellan att ha för många medarbetare och att kvalitén i äldreomsorgen tar stryk, säger Göran Johnsson, som är besviken över att inte fler arbetsgivare tycks följa rekommendationen.

Behovet av personal inom omsorgen är skriande stort och fram till 2030 kommer de äldre som är över 80 år att öka med 50 procent.

– Om inte chefskapet fungerar blir det svårt att rekrytera medarbetare. Industrin ser till att ha attraktiva arbetsvillkor. Varför ska jag som ung jobba i äldreomsorgen när jag kan få bättre villkor någon annanstans? säger Göran Johnsson.

Krävs pengar och intresse

Han menar att det är ”dags för skärpning och uppryckning” om Sverige ska ha en bra omsorg.

Läs mer: Fler chefer ledde till färre sjuka
Läs mer: Bättre samvete efter färre medarbetare per chef

– Men det kräver ett stort jobb från arbetsgivarna och det måste finnas politisk uppbackning. Att minska antalet medarbetare per chef är inte bara en pengafråga utan även en intressefråga. Det är viktigt att politikerna ställs till svars, säger Göran Johnsson.