• Fatemeh Zamani-Rivash har över 70 medarbetare. Men när Uppsala kommun nu inför riktmärke på 30 medarbetare per chef, så får hon en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Nu får hon hälften så många medarbetare

29 augusti 2022

GRANSKNING MAXTAK. Max 30 medarbetare per chef. Det är Uppsalas nya riktmärke. ”Äntligen!” säger Fatemeh Zamani-Rivash, som har över 70 och nu ska få en ny chefskollega.

Fyrisån slingrar sig fram utanför Västergårdens äldreboende i Uppsala. Där inne bor 50 äldre, vars liv fungerar tack vare 30 fast anställda och 35 vikarier. Fatemeh Zamani-Rivash är chef över dem alla.

Det är svårt att räcka till för så många medarbetare, konstaterar hon. Men det finns ljusning i sikte. Snart får Fatemeh Zamani-Rivash en chefskollega att dela ansvaret med.

Chefer rekryteras

Uppsala kommun beslutade nyligen att införa en rekommendation om ett riktmärke på max 30 medarbetare per chef.

– Det är väldigt positivt. Rekryteringen av fler chefer pågår. Det händer på riktigt denna gång! Arbetsmiljön kommer bli mycket bättre, säger Fatemeh Zamani-Rivash.

Uppsalas beslut är ovanligt. Bara 16 procent av kommunerna har infört någon form av maxtak och bara en handfull är på gång att göra det, visar Chefen i fokus undersökning.

Läs granskningen: Trots larm – ytterst få arbetsgivare sätter maxtak

Krav i förhandlingen

Att Fatemeh Zamani-Rivash troligtvis får en parhäst på jobbet nästa år är resultatet av en motion som Uppsalapolitikern Tobias Smedberg (V) skrivit. Vänsterpartiet hade färre medarbetare per chef som ett krav i budgetförhandlingen.

– Kommuner är i strykklass när det gäller antalet medarbetare per chef. Vi behöver ett riktmärke för välfärdens skull, för medarbetarna och för cheferna, säger Tobias Smedberg.

Kvinnor leder fler

I Uppsala kommun har cheferna inom kvinnodominerade yrken stora personalgrupper medan manligt kodade områden som samhällsbyggnad och teknik ofta har färre än 20 medarbetare. Uppsala är inte unikt, det ser ungefär likadant ut i resten av landet.

Det är en antifeministisk arbetsgivarpolitik att inte ta tag i den här frågan.

Tobias Smedberg (V)

– Man nedprioriterar hela tiden kvinnoyrken. Det är en antifeministisk arbetsgivarpolitik att inte ta tag i den här frågan, säger Tobias Smedberg.

Läs mer: Hård kritik – ”Antalet medarbetare bör ner till 20”

Alt-textLenita Granlund, direktör för Uppsalas vård- och omsorgsförvaltning

I nuläget jobbar cirka 160 chefer på Uppsalas vård- och omsorgsförvaltning. Lenita Granlund, direktör för förvaltningen, räknar med att låta anställa 28 nya chefer de kommande två åren och rekryteringar pågår inom särskilt boende och hemtjänst. Hon kallar det för en ”väldigt viktig utveckling”.

– Det är klart vi måste ta hänsyn till budget, men jag tror vi kan få tillbaka pengarna det kostar att anställa fler chefer. Ett gott ledarskap minskar både kvalitetsbrister och sjukfrånvaro, som också är dyrt. Även hög omsättning av chefer är kostsamt, säger Lenita Granlund.

Uppsala planerar att använda antalet medarbetare per chef som lockbete i sina jobbannonser. Det är svårt att rekrytera chefer och verksamhetschefen Fatemeh Zamani-Rivash hoppas på att många nappar när förutsättningarna blir bättre.

Alt-textFatemeh Zamani-Rivash tror starkt att kvalitén på äldreomsorgen blir bättre när hon får en chefskollega.

Det Fatemeh Zamani-Rivash ser fram emot mest är att få mer tid till fysiska träffar med personalen. Hon har en arbetsgrupp där 80 procent är från andra kulturer.

– Språkförståelsen brister. Jag skulle behöva ha tid att sitta ner med dem och få möjlighet att förklara.

Mångfald bland brukare

De flesta brukarna på Västergårdens äldreboende har svensk bakgrund, men i framtiden ser det sannolikt annorlunda ut.

– Vi kommer att få allt fler brukare och anhöriga från andra kulturer. Då behöver vi lägga ännu mer tid på kommunikation och det kräver mer närvaro. Det känns verkligen positivt att rekryteringen av nya chefer är i gång, säger Fatemeh Zamani-Rivash.

Läs mer: Bättre samvete efter färre medarbetare per chef
Läs mer: Fler chefer ledde till färre sjuka