• Ett närvarande ­ledarskap kräver färre medarbetare per chef. Det menar såväl Vision som flera riksdagspartier.

Lön och villkor

Fler röster höjs för max 25 medarbetare per chef

15 november 2021

Hur många medarbetare kan en enhetschef i äldreomsorgen egentligen ha? Frågan om det ska finnas ett maxtak har nyligen seglat upp på den politiska agendan. Flera riksdagspartier kräver nu att antalet begränsas.

I spåren av pandemin och de skyhöga dödstalen på äldreboendena har villkoren för de chefer som jobbar i sektorn hamnat i strålkastarljuset. Flera riksdagspartier har lyft frågan och kräver att cheferna borde få bättre förutsättningar för att sköta sina jobb. En viktig del i det är att sätta ett riktmärke för hur många medarbetare varje enhetschef bör ha ansvar för, anser de.

Fler partier vill ha maxtak 

Chefen i fokus har frågat alla riksdagspartier hur de ställer sig till ett maxtak. Centerpartiet och Socialdemokraterna svarar att de vill att ett mål ska sättas upp om att chefer inom vård och omsorg inte bör ha personalansvar för fler än 25 medarbetare. Även Kristdemokraterna vill styra kommunerna i samma riktning: de som når målet om 25 medarbetare per chef ska lättare beviljas statsbidrag. Övriga riksdagspartier vill inte uppge något specifikt antal medarbetare per chef, utan talar hellre om ett ”rimligt antal” eller hänvisar till att det inte är en fråga som bör avgöras av politiker på riksnivå.

Vision har i många år drivit frågan om att chefer ska ha ansvar för ett rimligt antal medarbetare. Emma Bernhult, ledamot i Visions förbundsstyrelse och enhetschef i Örebro kommun, tycker att det är viktigt att en chef ska ha möjlighet att vara närvarande.

Viktigt med stödfunktioner

– Det är svårt att ange ett exakt antal för hur många ett rimligt antal medarbetare är, men har man över 50 är det för många för att man ska kunna vara närvarande och vägleda på det sätt som krävs i en komplex verksamhet som äldreomsorgen, säger hon och fortsätter:

– En bra utgångspunkt är 25 medarbetare, men befinner sig medarbetarna på flera enheter kan det vara för många. En annan viktig aspekt är också att cheferna bör ha HR- och administrativt stöd.

I snitt har chefer på äldreboenden 50 anställda under sig, motsvarande siffra för chefer inom hemtjänst är 42. Det visar en kartläggning från Socialstyrelsen som presenterats under hösten. Det höga antalet medarbetare är något, som enligt kartläggningen, skapar mycket stress hos cheferna och gör det svårt att få tillräcklig återhämtning.

Rekommenderas: 20-30 medarbetare

Frågan lyfts också i betänkandet Vilja välja vård och omsorg, som lämnats över till ­regeringen. I det tas 38 förbättringsförslag riktade till äldreomsorgen upp. Här rekommenderas att kommunerna bör sätta ett tak på 20 till 30 medarbetare per enhetschef inom vård och omsorg. Den nationella samordnaren Göran Johnsson anser att det är omöjligt att hinna göra ett bra jobb som enhetschef i äldreomsorgen om man har över 30 medarbetare.

–  Det är så typiskt att det ser ut så i de kvinnodominerade sektorerna. Det är en sak som bara måste rättas till. Annars går det inte att få någon kvalitet i verksamheterna.

De leder äldreomsorgen

* Omkring 4 000-5 000 första linjens chefer leder den dagliga verksamheten i äldreomsorgen i Sverige.

* 90 procent av dem är kvinnor.

* De flesta är högskoleutbildade. 40 procent har en socionomutbildning eller en utbildning inom social omsorg, 25 procent har en sjuksköterskeutbildning och 15 procent har en beteendevetenskaplig utbildning.

* 20 procent lämnar sin tjänst inom två år. Ofta byter de till en annan liknande chefstjänst, vilket innebär att de ändå bli kvar inom sektorn.

* Majoriteten upplever sitt arbete som meningsfullt.

* Många av dem upplever att de inte är delaktiga i beslut som tas på ledningsnivå. De efterlyser även tydligare mål för verksamheten.

Källa: Socialstyrelsen.

Läs mer:

Forskare kräver mindre arbetsgrupper - igen

Lönsamt med färre underställda per chef