• Fatemeh Zamani-Rivash, chef på Västergårdens vård- och omsorgsboende i Uppsala, leder över 70 personer. Men nu har kommunen beslutat om ett rekommenderat riktmärke på max 30.

Arbetsmiljö

Trots larm – få har maxtak för hur många medarbetare en chef ska leda

29 augusti 2022

GRANSKNING MAXTAK. Chefer har för många medarbetare – det leder till sämre omsorg. Det har expertisen påpekat i åratal. Ändå har få arbetsgivare satt ett maxtak, visar Chefen i fokus undersökning.

I Sverige är snittet för antal medarbetare per chef 50 i särskilt boende och 42 i hemtjänsten, enligt Socialstyrelsen. Det är alldeles för många – det är forskare, arbetsgivare, fackförbund och statliga utredare eniga om.

Att vara chef över en så stor personalgrupp riskerar att skapa en negativ spiral: Arbetsmiljön blir sämre, det blir oattraktivt att jobba där och i slutändan försämras kvalitén på omsorgen.

Saknas planer på att sätta gräns

Ändå har ytterst få kommuner infört någon slags maxgräns. Det visar Chefen i fokus granskning. Bara 16 procent av kommunerna (22 av 135 svarande) har ett riktmärke, vissa har satt det vid 25 medarbetare per chef, andra vid 30 eller 35.

Bland regionerna är det sju av 13 svarande som har ett riktmärke. Ingen av de stora privata omsorgsföretagen Attendo, Humana och Aleris har satt ett tak.

Läs mer: Utredaren: "Alarmerande dåligt att så få har satt ett maxtak”

Det är heller inte många som planerar att införa en maxgräns. Undersökningen visar är det bara är åtta kommuner och tre regioner som har ett beslut i pipeline.

Vision: 25 är rimligt antal

Vision har jobbat med frågan om ett rimligt antal medarbetare i många år.

Det behövs någon form av krafttag.

Jonas Karlsson, chefsstrateg Vision

– 25 medarbetare per chef är ett bra riktmärke. Har du fler är det hög sannolikhet att du inte har goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Fack och arbetsgivare är överens om att medarbetarnas hälsa blir bättre av en närvarande chef. Ändå händer alldeles för lite. Det behövs någon form av krafttag, ett initiativ på nationell nivå, säger Jonas Karlsson, chefsstrateg på Vision.

Kostnad sätter stopp

Att det är dyrt att anställa fler chefer är en av förklaringarna till att en majoritet av arbetsgivarna inte satt ett tak. Många i Chefen i fokus undersökning hävdar att de har underlättat för första linjens chefer på andra sätt, vissa genom att utse gruppledare som har fått överta visst ansvar.

Frågan är definitivt under lupp.

Jacob Spangenberg (C), kommunalråd Östhammars kommun

Östhammar kommun är en av de arbetsgivare som inte har infört ett maxtak.

– Men frågan är definitivt under lupp. Vi har många sjukskrivningar och har precis börjat jobba aktivt med friskfaktorer. I det arbetet ska vi se över om vi har behov av någon form av riktmärke, säger Jacob Spangenberg (C), kommunalråd samt ordförande i personalutskottet.

Att hans parti Centerpartiet, liksom Socialdemokraterna och till viss del Kristdemokraterna, på riksnivå vill sätta ett upp ett nationellt mål om max 25 medarbetare gillar han inte.

– Staten ska inte styra det. Det är fullständigt fel väg. Kommunerna måste själva få bestämma över sina resurser.

Nu anställs fler chefer

Uppsala är en av de få kommuner som har infört ett riktmärke. Det ligger på 30 medarbetare per chef.

Alt-textFatemeh Zamani-Rivash

Fatemeh Zamani-Rivash, chef för Västergårdens äldreboende i Uppsala där hon leder 70 medarbetare, glädjer sig över att få en ny chefskollega.

Läs mer: Glädjebeskedet – snart får hon leda hälften så många

– Det är väldigt positivt. Rekryteringen av fler chefer pågår. Det händer på riktigt denna gång! Arbetsmiljön kommer bli mycket bättre, säger Fatemeh Zamani-Rivash.

Läs mer: Bättre samvete efter färre medarbetare per chef
Läs mer: Fler chefer ledde till färre sjuka