• Sabina Adolfsson har fått en mycket bättre arbetsmiljö efter att hon fick en chefskollega.

Arbetsmiljö

Fler chefer ledde till färre sjuka

21 april 2021

En halvering av sjuktalet bland medarbetarna. Det blev resultatet när chefer i Rättviks kommun fick färre medarbetare att ta hand om.

Att chefer behöver hantera stora personalgrupper har länge varit ett problem för arbetsmiljön inom omsorgen och det har resulterat i höga i sjuktal.  Därför har en statlig utredning föreslagit att senast 2028 ska enhetscheferna i snitt över landet inte ansvara för fler än 30 medarbetare.

I Rättviks kommun har sjuktalen sjunkit efter att kommunen sett över arbetsledarrollerna.

– Jag tror att en bidragande faktor är att vi har blivit fler enhetschefer och att vi i maj 2018 fick halverad mängd medarbetare under oss. Så vi har kunnat lägga fokus på saker som vi inte har kunnat prioritera förut, som systematiskt arbetsmiljöarbete, vara mer närvarande som chef och ha tid till bra medarbetar- och lönesamtal, säger Sabina Adolfsson, enhetschef på Enådals äldreboende.

"Känslan av att vara otillräcklig"

För att lyckas ha ett bra samarbete med chefskollegan som delar enhet med henne krävs tydlig kommunikation.

– Det viktigaste är att vi har samsyn och dialog hela tiden och går ut med samma information till alla. Vi har delade dokument och lägger in tid för att tänka strategiskt. Vi jobbar också över gränserna så att det inte blir mina och kollegans medarbetare.

När Sabina Adolfsson tänker tillbaka till 2016 då hon började på sin tjänst minns hon hur det var att leva med känslan av att inte räcka till.

– Jag hade 50 medarbetare under mig och det var en ständig prioritering om vad som var viktigast i stunden och vilka bränder jag skulle släcka. Känslan av att vara otillräcklig och gå hem och känna att något är ofärdigt var vanlig. Det är först nu i efterhand jag kan se tillbaka med andra ögon och känna att det är tur att det där inte var så långvarigt.

Fler arbetsgivare borde tänka om och satsa på att ge chefer mindre arbetsgrupper, tycker hon.

– Gör om, gör rätt. Annars kommer det inte att hålla i längden, varken för cheferna eller medarbetarna. Chefer behöver ha bra förutsättningar och våra medarbetare får en bättre arbetsmiljö om de har stöd från ledningen och känner att ledningen är närvarande, säger hon.