Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Kvinna i vit skjorta.

Medicinsk sekreterare

Jobbar du som medicinsk sekreterare, eller studerar till det? Då är Vision fackförbundet för dig. Vi är det största fackförbundet för medicinska sekreterare, läkarsekreterare och vårdadministratörer. Här kan du se vad Vision gör och vilka frågor vi driver för just din yrkesgrupp.

Vi erbjuder

  • Lönecoachning och karriärtjänster
  • En vass inkomstförsäkring
  • Inflytande på jobbet

Det här vill Vision för medicinska sekreterare

Vision vet att medicinska sekreterare spelar en nyckelroll för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Men i dag råder det brist på medicinska sekreterare i större delen av landet.

Vision vill att politiker och arbetsgivare tar sitt ansvar och se till att arbetsmiljön och arbetsvillkoren för medicinska sekreterare förbättras. Därför tar vi fram fakta och statistik som utgör underlag för nationellt och lokalt påverkansarbete. När vi samlas blir vi en röst som beslutsfattare måste lyssna på.

Vi driver bland annat följande frågor:

Medicinsk sekreterare ska bli en skyddad yrkestitel

Medicinska sekreterares unika kompetens behöver tydliggöras för att användas på bästa sätt i vårdkedjan – det tjänar alla på. Skyddad titel kommer dessutom att höja statusen på yrket och göra det mer attraktivt. Det är viktigt för att fler ska söka sig till yrket.

Karensavdraget ska slopas

En tredjedel av de medicinska sekreterarna uppger i Visions undersökning att de är sjuknärvarande på arbetet för att de inte har råd att vara sjukfrånvarande. För anställda med relativt låga löner slår karensdraget ofta extra hårt eftersom marginalerna i hushållsekonomin generellt är lägre. Upprepad sjuknärvaro ökar dessutom risken för att bli långtidssjukskriven.

Karensavdraget

Höja lönerna för medicinska sekreterare

Det behövs långsiktiga lönesatsningar för att skapa balans mellan arbetsinsats och belöning, öka attraktiviteten i yrket och minska risken för ohälsa. Trots att yrkesgruppen har en tvåårig yrkeshögskoleutbildning är den genomsnittliga månadslönen lägre än för personer som bara har en gymnasieutbildning. Beslutet att höja lönerna för medicinska sekreterare ligger i grunden på ansvariga politiker.

Din lön

Arbetsgivare säkerställer att arbetsplatsen är hjärnvänlig

Arbetet är mycket koncentrationskrävande vilket gör det extra viktigt att få möjlighet att arbeta ostört. Arbete på distans och tillgången till ostört rum är lägre för medicinska sekreterare än för andra yrkesgrupper.

Din arbetsmiljö

Öka antalet utbildningsplatser till medicinsk sekreterare

Utbildningsplatserna behöver utökas för att åtgärda bristen på personal. 73 procent av arbetsgivarna i Sverige uppger att det är brist på erfarna medicinska sekreterare, och 67 procent säger att det är brist på nyutexaminerade medicinska sekreterare, enligt SCB. Arbetsförmedlingen räknar med fortsatt brist de närmaste fem åren.

Chefer ska ha rätt förutsättningar att leda

Fyra av tio medicinska sekreterare får inte tillfredställande besked av chefen om hur arbetsuppgifter ska prioriteras och var tredje får inte tillräckligt stöd. Chefer behöver tid att leda – det leder till en bättre arbetsmiljö för medicinska sekreterare.

Vision Chef

Vision organiserar engagemang för medicinska sekreterare

Det är viktigt att komma ihåg att Vision som fackförbund utgörs av våra medlemmar och den gemensamma viljan att åstadkomma förändring och förbättringar på arbetsplatserna. Kraften i gemensamma mål är fantastisk. Förtroendevalda runt om i landet gör ett viktigt arbete varje dag för att påverka arbetsgivare och politiker lokalt.

Visions nationella nätverk för medicinska sekreterare är ett forum för erfarenhetsutbyte och samordning. Här träffas företrädare för yrkesgruppen från olika regioner. Nätverket gör det möjligt att samordna Visions opinions- och påverkansarbete för yrkesgruppen. Arbetet med nationell utbildnings­plan gjordes av arbetsgrupp i nätverket och arbete med skyddad titel pågår tillsammans med Vision centralt. Yrkesverksamma medicinska sekreterare kan ta med sig aktuella frågor till sina respektive klubbar eller avdelningar.

Nätverk för medicinska sekreterare

Vision välkomnar medicinska sekreterarnas engagemang och har både struktur och organisation för att samla, stötta och driva frågor om förutsättningar och villkor.

Rapport: Vårdens viktiga stöttepelare

I början av 2023 tog Vision fram en rapport, "Vårdens viktiga stöttepelare", som belyser medicinska sekreterares yrkesroll och villkor. I rapporten lyfter Vision fram förslag på vad som behöver göras för att förbättra arbetsmiljön för medicinska sekreterare och därmed göra yrket mer attraktivt. Rapporten bygger på en arbetsmiljöundersökning som cirka tusen medicinska sekreterare inom Vision svarade på 2022.

Rapporten ledde till en artikel i Altinget och spreds via tidningens nyhetsbrev "Vård och hälsa". Vision tog också fram en film för sociala medier och skickade ut ett pressmeddelande till nyhets- och branschmedia.

Vårdens viktiga stöttepelare

Arbetsmiljön brister för landets medicinska sekreterare

Vårdadministration

Vision är fackförbundet för dig som jobbar med eller studerar inom vårdadministration. Om du arbetar som medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller vårdadministratör ska du vara med i Vision.

Vårdadministration

Vad gör en medicinsk sekreterare?

Som medicinsk sekreterare jobbar du med administrativa arbets­uppgifter och dokumentation i vården, till exempel att skriva journaler, hantera remisser och med service i reception.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss