• Jens Lagnestam, församlingspedagog och styrelseledamot i Vision.

Arbetstid

Lagnestam: ”Inför kortare arbetsdagar i kyrkan”

23 november 2023

Vision arbetar på att medlemmarna ska få 30-timmarsvecka med bibehållen lön. Inom Svenska kyrkan borde man gå före och införa kortare arbetstid, tycker Jens Lagnestam, styrelseledamot i Vision.

Effektivare arbetsdagar, mer tid för återhämtning och lättare att få ihop livspusslet. Det är några av argumenten som en av Visions medlemmar inom Svenska kyrkan radar upp när vi frågar om hen skulle vilja jobba kortare arbetsdagar.

Tror på kortad arbetstid

På Visions förbundsmöte förra året bestämde man att förbundet ska verka för 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

Det är bra, tycker Jens Lagnestam, församlingspedagog och styrelseledamot i Vision.

– Kyrkan borde gå före och införa kortare arbetstid, säger han.
En del ser risker med upplägget, som att det kan bidra till stress och övertidstimmar för att man inte hinner med sitt jobb. Men här är det arbetsgivaren som ska se till att arbetsbördan är rimlig, poängterar Jens Lagnestam.

– Vi har medlemsgrupper i kyrkan, exempelvis administratörer, som fått alldeles för mycket pålagt på sig under för lång tid. Någon gång måste det ta stopp, vi kan inte bara fortsätta att öka tempot och göra mer. Vi måste vårda människor i deras anställningar så att de inte blir sjuka av stress, säger han.

I vårens avtalsrörelse yrkade Vision på att medlemmarna inom Svenska kyrkan skulle ha möjlighet att välja kortare arbetstid. Men man kom inte hela vägen och andra villkor prioriterades.

Skao: ”Vi ska se över arbetstidsfrågor”

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, skriver i ett mejl att man tillsammans med facken kommer att se över arbetstidsfrågor. Arbetet ska vara klart till årsskiftet 2024–2025.

– Nu måste vi hålla frågan vid liv och hjälpa arbetsgivaren att se att vissa arbetsuppgifter som vi gör i dag inte är nödvändiga, säger Jens Lagnestam.

Så funkar kortare arbetsvecka

  • Att ha en kortare arbetsvecka kan innebära att du jobbar sex timmar per dag, har fyradagars vecka eller 30-timmars arbetsvecka.
  • När arbetsgivaren erbjuder kortare arbetsvecka så jobbar du alltså kortare tid men får lika mycket i lön som om du jobbade heltid.

kyrka.jpg

→ Granskning: Kortare arbetsvecka kan bli verklighet


Relaterade artiklar