• Många vill jobba på distans, men hur kan man få sin arbetsgivare att gå med på det?

Arbetsmarknad

Expertens tips: Så ser du till att få jobba på distans

19 mars 2024

Distansarbete väcker känslor och tankar, och har för många blivit en naturlig del i arbetslivet. Men vad har man som anställd laglig rätt till och hur kan man se till att få behålla möjligheten att jobba hemifrån nu när pandemin sedan länge är över?

Jenny Hammenstig är rådgivare på Vision Direkt. Hon får regelbundet ta emot frågor om distansarbete.

Vad säger lagen om distansjobb?

– Som arbetstagare finns det inga lagar som ger dig rätt att arbeta på distans, men på många arbetsplatser finns det utrymme för både generella och individuella lösningar, säger Jenny Hammenstig, rådgivare på Vision Direkt.

Kan jag ställa krav på att få jobba hemifrån i en rekrytering?

– Du kan ha en dialog med arbetsgivaren. Kommer ni överens är det viktigt att antingen få det inskrivet i anställningsavtalet, eller skriva en separat överenskommelse, som båda parter skriver under.


 

Läs övriga artiklar i granskningen

→ Distansarbete - nu ökar kraven på att vara på kontoret
→ Så tycker vi om distansarbete - 30 röster om för- och nackdelarna
→ Distansarbete här för att stanna i Luleå


 

Hur kan ett avtal för att få jobba på distans se ut?

– Det är viktigt att villkoren finns nedskrivna, antingen i själva anställningskontraktet eller i en separat överenskommelse. I avtalet ska det framgå om möjligheten att arbeta på distans är tillfälligt eller permanent, i vilken omfattning det får ske, vilka dagar i veckan, och vem som bestämmer dagarna. Det bör också stå i fall avtalet är uppsägningsbart och vilken eventuell uppsägningstid som gäller.

Hur mycket får man jobba på distans?

– Det finns ingen gräns, utan det är något som varje arbetsgivare själv bestämmer.

Kan en ny chef tvinga mig att jobba helt från kontoret?

 – Ja, men den nya chefen måste förhålla sig till de avtal som föregångaren har ingått med dig. Det är därför det är viktigt att ha alla överenskommelser skriftligt.

Jag får inte jobba på distans, medan andra på arbetsplatsen får. Vad kan jag göra?

– Arbetsgivaren får inte särbehandla personal, men det kan finnas särskilda orsaker till att vissa får jobba på distans medan andra inte får det. Arbetsgivaren behöver inte ange de exakta skälen, men behöver skapa en förståelse på arbetsplatsen för varför det kan se olika ut.

Hur kan jag argumentera för att få jobba hemifrån?

– Man kan lyfta fram att det finns fördelar för att jobba på distans, eller i hybridform, både för privatlivet och arbetslivet. Säger arbetsgivaren nej kan du be arbetsgivaren motivera varför det inte fungerar. Har man ett arbete som kräver mycket närvaro på arbetsplatsen kan man lyfta fram de arbetsuppgifter som kan skötas på distans och på så sätt kanske få arbeta vissa dagar hemifrån.

Vem ansvarar för min arbetsmiljö när jag jobbar hemma?

– Det är viktigt med en god arbetsmiljö och den ansvarar arbetsgivaren för. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för din arbetsmiljö oavsett var du arbetar. Samma regler för arbetsmiljön gäller oavsett om du är i arbetsgivarens lokaler eller om du arbetar på annat ställe. Arbetsmiljöverket har därför ingen särskild föreskrift om distansarbete. Arbetsgivaren behöver vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att du som anställd utsätts för ohälsa eller olycksfall.