• Lediga fredagar ska göra socialsekreterarnas återhämtningen bättre.

Arbetstid

Här får socialsekreterare ledigt på fredagarna

8 januari 2024

För att locka till sig erfarna socialsekreterare erbjuder nu denna kommun lediga fredagar. För att ändå hinna med jobbet använder man sig av AI. På så vis ska man minska ner på administrationen.

Liksom många andra kommuner har Värmdö svårt att attrahera och behålla erfarna socialsekreterare inom myndighetsutövning och individ och familj.

För att locka yrkesgruppen till kommunen testar man nu ett nytt grepp – kortare arbetstid med bibehållen lön. Yrkesgruppen kommer att vara lediga de flesta fredagar. Planen är att de enbart ska jobba var sjunde fredag och senare var tionde.

Testar nya grepp

– Tanken är att skapa möjligheter till bättre återhämtning. Vi måste våga vara modiga och pröva nya grepp för att kunna stötta den här utsatta yrkesgruppen, säger Birgitta Zaar, enhetschef individ- och familjeomsorg i Värmdö kommun.  

→ Granskning: Kortare arbetsvecka kan bli verklighet

Alt-textBirgitta Zaar. Foto: Värmdö kommun.

Förslaget har tagits fram genom att socialsekreterarna på enheten intervjuats av HR-avdelningen kring vilka tankar och idéer de själva har om hur de ska orka med jobbet och stressen förknippad med det på lång sikt.

Så bemöter du föräldrar med NPF

Försöket med arbetstidsförkortningen med bibehållen lön påbörjas från årsskiftet 2024 och kommer utvärderas efter sommaren. Eftersom inga extra personalresurser tillförs behöver man jobba smartare och mer effektivt. Som ett led i det arbetet kommer man börja använda sig av AI, artificiell intelligens, i det sociala arbetet.

AI ska registrera risker

Just nu håller en handenhet med en AI i som ska användas i samtal med brukaren på att tas fram. AI:n i den noterar risker och skyddande faktorer (framtagna enligt vedertagen forskning) i hens journal. Men AI:n gör ingen bedömning av lämpliga åtgärder att sätta in. Det gör socialsekreteraren, berättar Birgitta Zaar.

→ Kortare arbetstid på många ställen

– I dag lägger socialsekreterare 70 procent av sin tid på dokumentation. Det här är ett sätt att minska den arbetsbördan. Jag vill att vi kommer tillbaka till ett nära socialt arbete med fokus på medborgarna.Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar