• Många börjar ifrågasätta 40-timmarsnormen. Vision ska nu börja driva frågan om 30-timmarsvecka.

Arbetstid

Kortare arbetsvecka kan bli verklighet – visar granskning

27 juni 2023

Vill du jobba kortare arbetsvecka men få betalt för heltid? Det kan vara möjligt. 14 procent av kommunernas HR-chefer tror att 30-timmarsvecka kan införas inom fem eller tio år, visar Tidningen Visions undersökning.

Arbetslivet är stressigt och många drömmer om mer fritid. 96 procent av Visions medlemmar svarar i en enkät att de skulle vilja jobba 30 timmar men få betalt för heltid.

Men är frågan om arbetstidsförkortning stendöd för svenska arbetsgivare? Nej, det finns faktiskt en liten pickande puls.

14 procent av kommunernas HR-chefer tror att 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön kan bli verklighet inom fem eller tio år. Det visar en undersökning som Tidningen Vision har gjort.


Läs övriga artiklar i granskningen

→ Så bra är kortare arbetsvecka

→Visions ordförande: "Krokig väg mot 30 timmar"


Alt-textJoakim Danielsson, HR-chef Flen (Foto: Flens kommun)

"40 timmar inte det ultimata"

En av dem som öppnar dörren för att 30-timmarsvecka kan bli aktuellt inom tio år är Flen kommuns HR-chef Joakim Danielsson.

– Jag tror inte att 40-timmarsvecka är det ultimata sättet att få en kommun att gå runt. Jag tycker att sjuktal och personalomsättning talar sitt tydliga språk. I detta läge måste vi titta på många olika lösningar, säger Joakim Danielsson.

Flens kommun har 1 800 medarbetare och av dessa är ungefär 150 sjukskrivna varje dag. Situationen ser ungefär likadan ut i andra kommuner.

– Om vi sänkte arbetstiden för särskilt utsatta yrkesgrupper kanske vi kunde få tillbaka folk i arbete. Jag vet inte hur det skulle gå till att införa 30-timmarsvecka, men vi arbetsgivare måste våga testa nya grepp, göra misstag och bli bättre på att räkna på effekter av det vi prövar, säger han.

Kortare arbetsvecka – så funkar det:

Det finns flera begrepp som alla rör kortare arbetsvecka. De vanligaste begreppen är:

  • 6 timmars arbetsdag
  • Fyra dagars arbetsvecka
  • 30-timmars arbetsvecka

Att arbetsgivaren erbjuder kortare arbetsvecka innebär att du jobbar kortare arbetsdagar eller arbetsveckor men får lika mycket i lön som om du jobbade heltid.

Kommuner med 6 timmars arbetsdag:

Försök med kortare arbetstid pågår runt om i landet. Några kommuner som testar 30-timmarsvecka är Berg, Jönköping och Kristinehamn.

Vad tycker facket om kortare arbetstid?

Vision vill verka för kortare arbetsvecka med bibehållen lön.

 

Krävs bra samarbete

Men för att 30-timmarvecka ska bli verklighet krävs mycket analys och ett bra samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund, menar Joakim Danielsson.

– Låt oss räkna tillsammans. Jag stänger ingen dörr.

Men majoriteten av HR-cheferna i Tidningen Vision, 86 procent, dödförklarar idén om 30-timmarsvecka. De motiverar det med ett tungvrickande ord på 31 bokstäver: Kompetensförsörjningsutmaningen.

Det är brist på arbetskraft i offentlig sektor och i ett sådant krisartat läge låta befintlig personal börja jobba mindre är orimligt, resonerar dessa HR-chefer. Dessutom skulle det bli alldeles för kostsamt att låta personalen gå ner i tid, menar många.

Forskning visar att kortare arbetsvecka är lönsamt

Det finns dock forskning som visar på motsatsen: att kortad arbetstid är lönsamt. Ett av de mest omfattande och omtalade försöken med arbetsförkortning gjordes i Storbritannien förra året.

I ett halvår jobbade anställda på 60 företag fyradagarsvecka och forskarna som utvärderat detta konstaterar att resultatet var positivt: De anställda upplevde mindre stress, antalet sjukdagar minskade och företagens intäkter ökade något. De flesta av företagen planerar att fortsätta med fyradagarsvecka.

Intresset för kortad arbetstid har fått ett uppsving även i andra länder och tester pågår eller har gjorts i bland annat Spanien, Skottland och Island. På Island har offentliganställdas arbetstid nu sänkts permanent från 40 till 36 timmar.

Facket driver frågan om kortare arbetsvecka

Samtidigt har svenska fackförbund alltmer börjat ifrågasätta 40-timmarsnormen. Förra året bestämde Vision att förbundet ska verka för 30-timmarsvecka med bibehållen lön.

Även fackförbunden Kommunal och DIK har nyligen fattat beslut om att kämpa för färre timmar.

Tester med kortare vecka pågår

I det tysta lobbar Visions lokala fack på olika sätt för kortare arbetstid. Just nu testas 30-timmarsvecka i bland annat i Berg, Jönköping och Kristinehamn, där vissa grupper av socialsekreterare omfattas.

I Älvkarleby kommun har Visions lokala styrelse nyligen lämnat en så kallad förhandlingsframställan till arbetsgivaren.

Alt-textSandra Brandt, ordförande Vision Älvsbyn (Foto: Privat)

– Många arbetsgrupper har fått ett tuffare arbetsklimat. Det behövs mer tid för återhämtning för att orka, säger Sandra Brandt, Visions ordförande i Älvkarleby.

Det är andra försöket som Vision Älvkarleby gör.

– Första gången sa arbetsgivaren nej. Då handlade förslaget om att samtliga anställda skulle få arbetstidsförkortning. Så vi i styrelsen gick tillbaka till vår kammare och filade på formuleringarna, säger Sandra Brandt.

Undersöker kostnaden

I det förslag som Älvkarlebys HR-chef Johan Köhler nu har fått på sitt bord har uttrycket “förkortad arbetstid” bytts mot “återhämtningstid” (en timme/dag) och det är bara yrkesgrupper inom socialt arbete som Vision vill ska omfattas.

– Standarden behöver inte nödvändigtvis vara 40-timmarsvecka. Vi arbetsgivare tittar nu på vad det skulle kosta och vi har bett Vision att plocka fram exempel på hur arbetstidsförkortning har fungerat i andra kommuner, säger Johan Köhler.

Under hösten har fack och arbetsgivare ett nytt möte.

– Får vi nej även denna gång, då är vi på’t igen. Skam den som ger sig, säger Sandra Brandt.

30 timmar – så gjordes undersökningen

  • Tidningen Vision skickade enkät skickades till kommunernas HR-chefer i maj 2023. 159 svarade (55 procents svarsfrekvens).
  • Samtidigt skickades en enkät till Visionsmedlemmar, som besvarades av 1670 personer (33 procents svarsfrekvens).

Relaterade artiklar