• Josefin Johannesson och Ida Morales.

Utveckling

Mer kunskap om adhd och autism behövs inom socialtjänsten – menar socionomstudenter

18 december 2023

Socialsekreterare har inte tillräckligt med kunskap om hur de ska bemöta föräldrar med NPF inom barnavårdsutredningar. Det visar en ny socionomuppsats. "Det är inte rättssäkert eller demokratiskt", säger en av författarna.

Behövs det mer kunskap om NPF inom socialtjänsten?

– I vår socionomuppsats intervjuades socialsekreterare inom barnutredning i en kommun om deras kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autism och språkstörning. 70-90 procent av ärendena innefattade föräldrar med NPF-diagnos. Socialsekreterarna upplevde att de saknade tillräckligt med kunskap kring NPF och bemötande, säger Josefin Johannesson som gjort uppsatsen tillsammans med Ida Morales.

Vad får det för konsekvenser?

– Det är inte rättssäkert eller demokratiskt. Det kan även påverka bedömning av föräldraförmåga negativt om man inte förstår att hen behöver stöd med sin funktionsnedsättning för att kunna få hem barnet igen, säger Ida Morales.

Vem bör utbilda om NPF?

– Socionomutbildningen bör innehålla mer kunskap om NPF och arbetsgivarna är skyldiga att ge tid till fortbildning, säger Ida Morales.

→ Läs vår granskning om NPF i arbetslivet

Fick ni mer er några tips?

– Förvissa dig alltid om att informationen gått fram. Exempelvis kan du be hen att återberätta vad ni bestämt under mötet, säger Ida Morales.

Möter du vuxna med NPF i ditt yrke? Här är 3 tips på bemötande

  1. MILJÖN. Finns det fläktar som surrar eller tickande klockor i mötesrummet? Sådant kan vara störande och göra att klienten tappar fokus. Byt rum.
  2. CHECKA AV. Fråga klienten vad hen behöver för att minnas vad ni pratat om. Kanske kan du rita upp de viktigaste punkterna på en tavla eller sammanfatta samtalet i skrift som hen kan läsa senare.
  3. OSÄKER? I slutet av mötet ber du klienten att sammanfatta vad ni kommit överens om. Komplettera om det behövs eller boka nytt möte, ibland är det svårt att ta in all information vid ett enda tillfälle.

Källa: Josefin Johannesson och Ida Morales.

Ni har fått Visions socionomstipendium på 20 000 ­kronor för er uppsats. Hur känns det?

– Jätteroligt. När jag praktiserade på en familjeenhet märkte jag att många föräldrar hade NPF-diagnoser. De ärendena tog extra mycket tid och ibland hade inte handläggarna förståelse för föräldrarnas beteenden, som att de inte dök upp på inbokade möten. Jag blev nyfiken och ville undersöka detta ytterligare. Stipendiet är ett kvitto på att vi valde ett viktigt ämne, säger Josefin Johannesson.

Josefin Johannesson och Ida Morales

Josefin Johannesson:

  • Vill bli socionom för att: Stötta, hjälpa och lyssna på människor.
  • Jobbar som: Nyutexaminerad från Socionomprogrammet vid Karlstads universitet.
  • Drömjobb: Att jobba med barnutredningar inom IFO.

Ida Morales:

  • Vill bli socionom för att: Påverka människors förutsättningar till det bättre.
  • Jobbar som: Socialsekreterare vid missbruksenhet för vuxna i Karlstads kommun.
  • Drömjobb: Att jobba förebyggande. Vi behöver släcka bränder men också se till att de aldrig uppstår.

Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar