• ”Det har varit ett jättepussel och vi fortsätter att göra finjusteringar”, säger Benita Karlsson på bemanningscentralen i Strömstad om schema­läggningen efter de skärpta kraven på dygnsvila.

Arbetstid

Skärpt krav på dygnsvila – svårt pussel för schemaläggare

8 januari 2024

Benita Karlsson och hennes kolleger på bemanningscentralen i Strömstad att lagt nya scheman för 450 anställda. Detta sedan EU:s skärpta krav på dygnsvila.

Sedan oktober ska anställda i kommuner, regioner och dess bolag ha minst elva timmars sammanhängande vila per 24-timmarsperiod.

→ Oro inför nya dygnsvilan

EU:s skärpta krav på dygnsvila har inneburit fullt upp för personal som planerar scheman i dygnet-runt-verksamheter.

– Det har varit många tankar om schema­processen i mitt huvud sedan det blev klart att de nya reglerna skulle införas. Vi har fått plugga in vissa grejer, det fanns ingen som kunde servera dem åt oss, säger Benita Karlsson, bemanningsplanerare i Strömstad.

Så löste de scheman med skärpt krav på dygnsvila

Hon och kollegerna på bemanningscentralen har använt byggklossar i excel och räknat för hand för att klura ut ett grundschema som berör cirka 450 medarbetare i kommunen.

Det tog en vecka att få ut ett första förslag, men de jobbade med det i ytterligare några veckor innan de själva blev nöjda.

– Nu har vi lagt in dygnsvila som är mer än elva timmar, för oförutsedda händelser, så att man inte ska behöva bryta sin dygnsvila. Det var viktigt.

→ Kortare arbetsvecka kan bli verklighet

Sedan tidigare finns krav i arbetstidslagen på veckovila om 36 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod.

Får dygnsvila ingå i veckovila?

Om dygnsvilan ska få ingå i veckovilan är inte klart än, utan avgörs i förhandlingar under 2024.

– Vi har gjort scheman med veckovila plus dygnsvila. Det var en jätteutmaning, men vi är redo för de eventuellt hårdare kraven.

Vad tycker berörd personal om sina nya scheman?

– Det finns ett missnöje att man inte kan byta pass lika lätt som tidigare. Det berör såklart deras privatliv och är en förändringsresa.

→ Chefer oroar sig för de nya kraven

Editionsbanner_administration.jpg


Relaterade artiklar