• Christian Ståhl, enhetschef inom personlig assistans, tycker att det är svårt att få ihop scheman för sina medarbetare sedan de nya kraven på dygnsvila trädde i kraft.

Arbetstid

Nya EU-regler om dygnsvila – så har det gått

16 november 2023

Oron var stor hos en del chefer inför EU:s skärpta krav på dygnsvila. Reglerna började gälla den 1 oktober och bekymmer kvarstår. Men det finns också lyckade exempel.

Syftet med att införliva EU:s nya arbetsdirektiv om dygnsvila i kollektivavtalen var att säkra att återhämtningen mellan arbetspass är minst 11 timmar.

→ Nya kraven på dygnsvila – det gäller

– När någon jobbar extra för att det saknas Alt-textChristian Ståhlpersonal och sedan måste vara kompensationsledig, behöver någon annan hoppa in för den medarbetaren. Det blir lätt en ond spiral där folk måste täcka upp för varandra, säger Christian Ståhl, enhetschef inom personlig assistans på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg.

Hoppas på dispens från kraven på dygnsvila

Han har ansökt om dispens från de nya kraven i några ärenden.

– Om jag inte får det kommer jag inte ha kvar personalen, det har de sagt. Så jag klamrar mig fast vid ett halmstrå.

För de av hans medarbetare som har sovande jour gäller de nya reglerna från 1 februari, och i de fallen kan det bli ännu mer komp­lext, menar Christian Ståhl.

Lyckat schema med dygnsvila

Även inom äldreomsorgen i Torsby kommun har det varit knepigt, enligt Siv Eriksson, områdeschef.

→ Så skapar du högt i tak

– Medarbetarnas första reaktion var att de skulle söka nya jobb. Men nu har vi provat nya schemat och ingen har sagt upp sig, säger hon.

Avgörande har, enligt Siv Eriksson, varit att hon i tidigt skede tog hjälp av HR för att informera medarbetarna. De fick sedan själva vara med och utforma ett provschema.

– Det är inte hugget i sten, utan vi gör kontinuerligt förändringar.

Tredagarsledigheten är kvar, de delade turerna är färre och ­verksamheterna är ”bra med på banan”.  

En nackdel är att det har blivit svårare för personalen att byta pass med varandra.