• Carl Eos, förhandlande ombudsman på Vision, är nöjd med nya kollektivavtalet för Visions medlemmar inom Svenska kyrkan.

Avtal

Så ökar lönerna – nytt kollektivavtal i Svenska kyrkan på plats

3 maj 2023

Nu har Visions medlemmar i Svenska kyrkan fått ett nytt kollektivavtal. Lönen ökar med 7,7 procent under två år och mil- och lägerersättningen höjs. ”Vi är nöjda”, säger Carl Eos, förhandlande ombudsman på Vision.

De kommande två åren ska lönen för Visions medlemmar i Svenska kyrkan höjas med 7,7 procent. Från 1 april i år blir höjningen 4,4 procent och från 1 maj 2024 höjs lönen med 3,3 procent.

Det här står klart efter att Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, kommit överens om ett nytt kollektivavtal.

– Det har varit en bra avtalsrörelse och vi är väldigt nöja med utfallet. Lönerna hamnade på förväntad nivå, säger Carl Eos, förhandlande ombudsman på Vision.

Ingen garanterad löneökning

Men du är inte garanterad en löneökning på 7,7 procent. Det är en centralt angiven nivå och innebär att snittet hos din arbetsgivare ska landa på den. Lönen sätts individuellt av din chef, så du kan få både lägre och högre siffra än 7,7 procent.

– Den centralt angivna siffran är den minsta tillåtna löneökningen totalt sett för Visions medlemmar på en arbetsplats, förklarar Carl Eos.

Nu höjs milersättningen

Den nya lönen börjar gälla från 1 april i år. Om inte löneförhandlingarna är klara på din arbetsplats så betalas lönen ut retroaktivt från 1 april.

Framöver kommer du också få höjd milersättning från 34 kronor per mil till 43 kronor per mil. Och lägerersättningen höjs med tio procent för den som övernattar.

Vision har i många år yrkat för detta och därför är Carl Eos extra glad över just dessa delar.

– Det är kraftiga höjningar som görs. Det är en framgång som jag hoppas tas emot positivt bland medlemmarna.

Färre semesterdagar får sparas

Det blir även ändringar i antal sparade semesterdagar. Nu är det 30 sparade semesterdagar som gäller, inte 40 som det varit tidigare. 

– Minskningen är något som arbetsgivarsidan önskat. Men vi har accepterat det eftersom vi tycker det ska vara tydligt att man ska ta ut sin semester löpande.

Förra året var det turbulent mellan parterna. Skao sa upp flera avtal och förhandlingarna om nya avtal gick trögt. Till sist varslade Vision om strejk och flera blockader. Men innan de hann börja gälla kom parterna överens om nya avtal som gällde fram till sista mars i år.

Båda parter nöjda med förhandlingarna

Men trots förra året konflikt har årets förhandlingar gått bra, menar Carl Eos.

Alt-textSten Lycke.

– Det har varit bra stämning, alla har varit måna om att inte hamna i en liknande situation som förra året. Sedan har det dragit ut en månad på tiden att få ett nytt avtal på plats, det beror på att vi hade svåra frågor att lösa som det tog tid att reda ut, säger Carl Eos.

Sten Lycke, biträdande förhandlingschef på Skao, håller med om att förhandlingarna varit bra.

– De har varit konstruktiva och haft en mycket god ton. Jag tycker att vi har fått en bra balans i avtalet och jag är väldigt nöjd med resultatet, säger han.

Nyheter i kollektivavtalet för Svenska kyrkan:

Det nya kollektivavtalet för Visions medlemmar inom Svenska kyrkan gäller mellan 1 april 2023 och 30 april 2025.

Avtalet innehåller flera förändringar:

  1. LÖN. Lönen höjs med 7,7 procent under två år. 4,4 procent från 1 april 2023 och 3,3 procent från 1 maj 2024.
  2. LÄGER. Mer betalt till dig som arbetar på läger och sover över. Du får en extra ersättning på 10 procent från 1 april 2023, från det datumet får du även en höjning på 4,4 procent. 1 maj 2024 höjs summan med ytterligare 3,3 procent. Om du jobbar dagtid på läger utan övernattning får du halva ersättningen.
  3. BIL. Höjd milersättning för dig som kör egen bil i arbetet. Från 34 kronor/mil till 43 kronor/mil. Ditt lokala fack och arbetsgivare har dock möjlighet att teckna egna kollektivavtal som kan innehålla högre ersättning.
  4. SEMESTER. Du får spara 30 semesterdagar, tidigare var det 40. Men om du har fler än 30 sparade semesterdagar har du under en övergångsperiod möjlighet att ta ut dem.
  5. LÄMNA BLOD. Du har nu rätt att lämna blod på arbetstid.
  6. OSTÖRD SEMESTER. Arbetsgivaren är skyldig att planera för ostörd semester. Det innebär att du inte ska behöva gå in och jobba på din semester – om det inte är absolut nödvändigt. Detta står redan i semesterlagen och betonas nu även genom att skrivas in i kollektivavtalet.
  7. PENSION. När du fyller 69 år så gäller inte lagen om anställningsskydd, las, längre. Arbetsgivaren kan då säga upp dig utan skäl. Inom Svenska kyrkan måste i dag domkapitlet godkänna sådana uppsägningar av präster och diakoner. Nu behövs inte det längre enligt nya skrivningar i kollektivavtalet.
  8. LÖNESAMTAL. Ett nytt riktmärke har införts där medarbetaren ska förhandla sin lön med chefen. På många arbetsplatser är det fortfarande fack och arbetsgivare som kommer överens om lönerna för alla medarbetare. Det vill man nu ta ett steg ifrån och ha lönesättande samtal som ny modell.

Nyfiken på hur mycket man tjänar inom Svenska Kyrkan? Kolla in lönestatistik här
kyrka.jpg


Relaterade artiklar