• Att jobba kortare arbetsdagar är värdefullt eftersom det frigör mer tid för familjen, menar Christofer Harmsund som jobbar i Ljusdals kommun där han har 35-timmarsvecka.

Arbetstid

Så funkar kortare arbetsvecka – Ljusdal ser stora fördelar

5 juli 2023

Nyfiken på hur det funkar att jobba 35-timmarsvecka? Vi besökte Ljusdals kommun där några medarbetare kan jobba kortare arbetsdagar.

Bank, bank, bank! Christofer Harmsund, vårdkoordinator inom Individ och familjeomsorgen i Ljusdals kommun, berättar hur han slog i spik på spik under eftermiddagarna och hann med att bygga en ny altan under den extra timme han fick tack vare arbetstidsförkortningen.

Men större delen av tiden som frigörs använder han till att bygga på något som betyder mer för honom än altanen: relationen till barnen på två och fem år.

– Det är jätteskönt att få en timme extra och komma hem vid halv fem istället för halv sex. Det betyder mycket, eftersom jag har små barn som behöver gå och lägga sig redan vid sjutiden. Tack vare arbetstidsförkortningen hinner jag umgås med dem en stund utomhus innan det är dags för matlagning och middag, säger Christofer Harmsund.


Läs övriga artiklar i granskningen

→ Kortare arbetsvecka kan bli verklighet

→Visions ordförande: "Krokig väg mot 30 timmar"


Möjligheten att jobba lite kortare tid hade också betydelse för att han valde att jobba just i Ljusdal.

– När jag blev erbjuden tjänsten stod jag och valde mellan två jobb. Jag valde inte Ljusdal bara på grund av den kortare arbetstiden, men det var helt klart något som hamnade på plus-listan.

Jobbet som vårdkoordinator kan stundtals vara stressigt, arbetsuppgifterna handlar till stor del om att ta fram underlag till socialsekreterare inför placeringar på HVB (hem för vård och boende) för ungdomar och vuxna.

– Att få möjlighet att sluta en timme tidigare gör mycket för återhämtningen. Våra chefer är också noga med att poängtera att vi inte har någon skyldighet att vara tillgängliga för jobbet då på telefon, chattar och mejl.

Haft kortare arbetsdagar i sex år

Ljusdals kommun införde arbetstidsförkortning med en timme per dag för sex år sedan. Den kortare arbetstiden var en del i ett större projekt, vars syfte var att komma till rätta med krisen inom Individ och familjeomsorgen som Ljusdal var inne i då.

Sjuktalen var höga, det var svårt att rekrytera personal och ekonomin var dålig på grund av att kommunen tvingades ta in dyra konsulter för att täcka upp för sjukskriven personal.

Från början omfattades bara socialsekreterare, men efter att det kommit fram att andra personalgrupper kände sig åsidosatta ändrades det. I dag är omkring 55 personer som har 35-timmarsvecka.

Mer effektivt arbete och gladare medarbetare

Anette Swed, handläggare, är en av dem som var med från början. När den förkortade arbetstiden införes var hon också Visions ordförande i Ljusdal.

– Det är stor skillnad på då och nu. Arbetet har blivit mer effektivt och vi har blivit gladare och mår mycket bättre, säger hon.

Utredaren: Det var ett krisläge

Projektet följdes av forskare i Region Gävleborg och har sedan resulterat i en rapport med det spektakulära namnet: Miraklet i Ljusdal.

– Det som inträffat i Ljusdal är något utöver det vanliga. Jag har tidigare inte varit med om något liknande. Det handlar om att kommunen gått från ett allvarligt krisläge till att bli ett föredöme, säger Kaj Gustafsson, utredare på enheten FOU Välfärd vid Region Gävleborg.

Så vad var det Ljusdal gjorde som gav ett så gott resultat?

Jo, förutom att man beslutade att korta arbetstiden med en timme per dag infördes också ett medarbetardrivet arbetssätt och tillitsbaserad styrning.

För att ta fram det nya arbetssättet jobbade man bland annat med fokusgrupper, enskilda intervjuer och med olika mättal för att hålla koll på medarbetarnas hälsa (livskvalitet, sjuktal) och kommunens ekonomi (personalomsättning, konsultkostnader).

Något hände också när beslutet om att införa den förkortade arbetstiden fattats.

– Det blev som en katalysator och startade en massa processer underifrån. Ska man jobba kortare tid väcks frågor helt naturligt om hur man kan jobba mer effektivt och vad man gör idag som är onödigt. Arbetsgruppen hittade själva en massa buggar i systemet. Det i sin tur gjorde att känslan av egenmakt stärktes, säger Kaj Gustafsson.

Kortare arbetstid gör det lättare att rekrytera

Numera är konsultkostnaderna väsentligt lägre och kommunen har inga problem att rekrytera till Individ och familjeomsorgen, berättar Kenneth Forssell, chef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

– Vi har blivit mycket mer attraktiva som arbetsgivare har avsevärt lättare att både locka och behålla personal. Jag upplever även att arbetsmiljön blivit bättre. Det hänger ihop med att vi ändrat förhållningssätt. Vi visar att vi har förtroende för att folk kan sitt jobb och håller inte på med någon micro-management.

Attraktiv arbetsgivare med kortare dagar

För Christofer Harmsund bidrar den kortare den kortare arbetstiden till att han tänker sig en fortsatt framtid i Ljusdals kommun.

– Det är absolut något som gör det attraktivt att stanna kvar. Det är verkligen en stor fördel.


Relaterade artiklar