• Vision beslutade 2022 att jobba för 30-timmarsvecka.

Arbetstid

Vision vill se kortare arbetsveckor – men vägen dit är krokig

27 juni 2023

Vision har beslutat att verka för 30-timmarsvecka. Men målet är långt borta eftersom kompetensbristen är så stor, menar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Förra året skrev förtroendevalda i Vision en motion till förbundsmötet om att Vision ska jobba för 30-timmarsvecka med bibehållen lön. Förslaget klubbades igenom.

– Medlemmarna har gett oss i uppdrag att argumentera för 30-timmarsvecka, och det ska vi givetvis göra. Men det kommer att bli en krokig väg. Mycket tyder på att en generell minskning av arbetstiden är riktigt långt borta, säger Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande.


Läs övriga artiklar i granskningen

→ Kortare arbetsvecka kan bli verklighet - visar vår granskning

→ Så funkar kortare arbetsvecka


Hon pekar ut kompetensbristen i välfärden som det största hindret.

– Idag har vi inte tillräckligt många kolleger och det lätta argumentet mot 30 timmar är att alla måste jobba mer. Frågan är bara om fler skulle vilja jobba i välfärden om arbetstiden kortades? Det skulle kunna vara en konkurrensfördel.

AI kan frigöra tid

Hon tänker också att ny teknik och den stora AI-revolutionen som nu pågår kan bli en öppning.

– Vissa arbetsuppgifter kommer att försvinna. Hur fördelar vi den tid som frigörs? Kanske kan den komma både arbetstagare och arbetsgivare till del? Vi skulle kunna få tid för både nya arbetsuppgifter och mer tid för återhämtning. Vinsten av AI skulle kanske kunna bli arbetstidsförkortning. Dessa resonemang skulle fack och arbetsgivare kunna ha, säger Veronica Magnusson.

→Semesterväxling gav mer ledig tid