• Ida Stridsberg och Matilda Bouveng tycker att arbetsmiljön är bra på enheten för ekonomiskt bistånd på Farsta stadsdelsnämnd.

Stress

Mindre stress på jobbet – så gjorde de

28 mars 2023

Socialsekreterarna jobbade stenhårt, ändå fick de bottenbetyg av brukarna. Det blev startskottet för en omstart. Nu har Matilda Bouveng och hennes chef Ida Stridsberg en friskare arbetsmiljö.

Matilda Bouveng möter människor i utsatthet och fattar svåra beslut om de ska få ekonomisk hjälp eller inte. Ändå är det länge sedan jobbet snurrade i huvudet efter arbetstid.

– Det var nog något år sedan. Attityden från cheferna är: ”När du går hem, då ska du gå hem på riktigt. Om det inte funkar behöver vi lägga upp en plan”, säger hon.


Läs övriga artiklar i granskningen:

Rekordmånga sjuka av stress – yrkena med högst arbetsbelastning

Han fick hjärtinfarkt av stress på arbetet

13 tecken på utbrändhet – är du i riskzonen?


För åtta år sedan såg det helt annorlunda ut på enheten för ekonomiskt bistånd på Farsta stadsdelsförvaltning. Socialsekreterarna sa upp sig på löpande band och arbetshögarna växte för dem som jobbade kvar.

Hög arbetsbelastning

Lågvattenmärket blev en enkät, där brukarna gav dem uselt betyg. Det blev startskottet för en total genomlysning av verksamheten.

– Vi kunde se att det fanns en osund arbetsmiljö. Det var otydligt vem som skulle göra vad. Och arbetsbelastningen var så hög att vi inte hade kapacitet att ta emot nyanställda på ett bra sätt. Vi lyckades heller inte fånga upp i tid när man inte hade det bra på jobbet, berättar enhetschefen Ida Stridsberg.

Kännetecken på bra arbetsmiljö

En god psykosocial arbetsmiljö innehåller bland annat detta, enligt experterna:

  • Närvarande chefer.
  • Tydligt och rimligt uppdrag.
  • Regelbunden återkoppling.
  • Väl utvecklad kommunikation.
  • Hjälp med prioriteringar.
  • Delaktighet och möjlighet till inflytande.

Källa: Suntarbetsliv

Utökade personalstyrkan

Arbetsplatsen har tagit många kliv framåt för att minska stressen och öka trivseln. Ett steg var att anställa Matilda Bouveng, som började jobba som socialsekreterare på enheten för två år sedan.

– De utökade personalstyrkan med mig för att minska arbetsbelastningen, säger Matilda Bouveng, som även är skyddsombud.

För att få ett mer närvarande ledarskap beslutande man också att anställa ytterligare en biträdande enhetschef. Nu ansvarar de för åtta medarbetare var i stället för 16. Matilda Bouveng upplever stor skillnad.

– Tillgänglighet till cheferna har blivit mycket bättre. De har tid för oss.

Feedback från chefen

Var åttonde vecka har Matilda Bouveng ett utvärderingsmöte med sin biträdande enhetschef. Ofta går de på promenad samtidigt som de ger varandra feedback.

– Vi pratar om min arbetssituation, vad som stressar, hur samarbetet fungerar med kolleger och jag får återkoppling på mitt arbetes resultat och kvalitet.

Senaste året har medarbetarna börjat mäta arbetets tyngd. De bedömer sina ärendens svårighetsgrad genom är färgkoda i grönt-gult-rött.

– Man går igenom ärendetyngdsmätningen med sin chef och kan prata om man behöver kompetensutveckling för att klara fallet eller om ärendet är så komplicerat att man behöver dela det med en kollega, berättar Ida Stridsberg.

Skapat en kunskapsbank

Att arbeta med ekonomiskt bistånd är komplext. Därför har de skapat en kunskapsbank, där alla arbetsprocesser beskrivs steg för steg och där det tydligt står vad man förväntas göra.

– Det är omöjligt att kunna allt. 90 % av den information man söker finns där, det är vår bibel. Man slipper fråga chefer och kolleger och det minskar stressen, säger Ida Stridsberg.

Eftersom arbetet ofta är känslomässigt påfrestande är det extra viktigt med återhämtning. När någon är sjuk eller på semester tar de alltid in vikarier.

– Jag kommer aldrig tillbaka till en hög av arbete. Efter sommarsemestern kan jag alltid mjukstarta på ett bra sätt, säger Matilda Bouveng.

Ytterligare tre saker som förbättrat arbetsmiljön

  • Fångar upp förbättringsförslag. Medarbetarna på enheten för ekonomiskt bistånd får skicka in förslag på förbättringar till ett så kallat processråd. Rådet träffas en gång i månaden. Då behandlas idéerna på ett systematiskt sätt och man beslutar om de ska godkännas, nekas eller bordläggas. I processrådet sitter verksamhetsutvecklare, ledning och medarbetare, som deltar enligt ett rullande schema.
  • Friskvård. Om medarbetarna har svårt att hinna ta ut sin friskvårdstimme så hjälper cheferna till med att prioritera bort arbetsuppgifter. En friskvårdsgrupp finns på enheten och ett par gånger per år arrangeras friskvårdaktiviteter på arbetstid.
  • Mentorskap. Rollen specialistsocionom inrättades för att ge socialsekreterarna mer stöd. De fyra specialistsocionomerna i Farsta har lång erfarenhet av ekonomiskt bistånd och deras uppgift är att introducera nya, därefter fortsätter de som mentor. Alla har en mentor oavsett hur länge de har jobbat. Var tredje vecka har socialsekreterarna ärendegenomgång med specialistsocionomen. Vid arbetstoppar hoppar de in som en extra resurs.

Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar