• Svenska kyrkans arbetsgivare förlikas i mindre utsträckning än andra arbetsgivare inom Visions fält, visar Tidningen Visions granskning.

Arbetsmiljö

Svenska kyrkan oftare i tvister i Arbetsdomstolen

15 augusti 2022

Jobbar du i Svenska kyrkan är det större risk att du i vid en tvist med arbetsgivaren hamnar i Arbetsdomstolen, AD. Det visar en granskning som Tidningen Vision har gjort av de senaste 15 årens ärenden i AD.

Trots att Vision har få yrkesverksamma medlemmar i Svenska kyrkan, 4 procent av medlemsskaran, så förekommer dessa i över 9 procent av alla ärenden som Vision driver i domstolen.

– Sett till medlemmar så har vi många mål mot Svenska kyrkan, säger Caroline Bleichner, förbundsjurist på Vision.

Det allra vanligaste vid en tvist mellan anställd och arbetsgivare i Sverige är att förlikas innan en dom faller, men inte bland arbetsgivarna i Svenska kyrkan.

Facken vinner nästan alla domslut

De senaste 15 åren har Vision och Skao varit motparter i nio ärenden. Tre har lett till förlikning, resten har lett till dom, varav Vision vunnit samtliga mål. Dessa utgör 24 procent av alla domar i AD som Vision varit part i. Dessutom har Skao förlorat fyra av fem mål som andra fackförbund drivit till dom i AD.

Det innebär att facken vunnit i 10 av 11 domslut.

Alt-textCecilia Herm.

Cecilia Herm, förhandlingschef på Skao, menar att förlikningsbenägenheten inte ser annorlunda ut i Svenska kyrkan än hos andra arbetsgivare. Hon vill enbart kommentera ärenden från att hon började sin tjänst 2015.

– Då handlar det om tre ärenden på sju år och av dessa har arbetsgivaren vunnit ett. En viktig komponent här är att det är arbetstagarsidan som väcker talan i AD och då är det inte jättekonstigt att arbetsgivaren förlorar oftare än arbetstagaren. Det finns inget dramatiskt i det.

Läs mer: Han vann i Arbetsdomstolen
Läs mer: Religiösa samfund slarvar med kränkningar


Relaterade artiklar