• Att omvandla kyrkans grundidé om inkludering till arbetsmiljö är svårt, menar Niklas Piensoho, pastor och föreståndare, Filadelfiakyrkan.

Arbetsmiljö

Religiösa samfund slarvar med kränkningar

8 april 2022

Arbetsgivarna inom religiösa samfund har inte gjort tillräckligt för att förebygga kränkande särbehandling. Det menar Arbetsmiljöverket som ger omkring 60 procent av dem bakläxa.

Mobbning är ett klart vanligare skäl till sjukskrivning inom religiösa samfund än i övriga samhället. I januari 2020 meddelade därför Arbetsmiljöverket att arbetsgivarnas förebyggande insatser skulle inspekteras.

När tillsynen nu går in i sitt slutskede står det klart att omkring 60 procent av de 319 arbetsgivare som hade inspekterats fram till mars har fått krav på bättringar. Det kan bland annat handla om att arbetsgivarna måste klargöra för anställda att kränkande särbehandling inte accepteras och att de som har utsatts vet var de kan vända sig.

– Vi kommer med våra krav som de sedan får bemöta, och vi brukar följa upp om ändringarna har genomförts. Har man inte gjort det kan det i förlängningen bli böter, säger Eva Karsten, projektledare och arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

"Omvandla grundidé till arbetsmiljö en konst"

Filadelfiakyrkan i Stockholm är en av arbetsplatserna som ingått i Arbetsmiljöverkets granskning. Niklas Piensoho, pastor och föreståndare, menar att det är viktigt att fördjupa sig i de alarmerande siffrorna.

– Skulle det vara så att en så stor andel inom samfunden skulle ha personal som har kränkts är det oerhört besvärande. Men kraven på bättringsåtgärder handlar för många av samfunden om att vissa dokument saknas, eller att anställda inte vet var dessa finns. Vi inom kyrkan arbetar dagligen med att inkludera människor och visa respekt, men att omvandla vår grundidé till arbetsmiljö är verkligen en konst, säger han. 

Arbetsmiljöverkets slutrapport beräknas bli klar innan sommaren.

Läs mer: Höga sjuktal i religiösa samfund – men inspektion dröjer


Relaterade artiklar