• Tandsköterskornas löneökning är procentuellt bäst i Sörmland och Västerbotten.

Lön och villkor

Här ökar tandsköterskors lön mest

8 april 2022

Det är stor skillnad på hur mycket lönen har ökat för tandsköterskor i olika regioner. Kolla var utvecklingen har varit bäst – och sämst.

 Tidningen Vision har samlat in den senaste lönestatistiken från samtliga regioner. Vi har specialgranskat utvecklingen mellan 2019 och 2021 (se diagram nedan).

Snittökningen för tandsköterskor i riket är 3,2 procent. Bäst löneutveckling under denna period har tandsköterskorna i Region Sörmland haft, med 5,9 procent. Där ligger också snittlönen högst i Sverige, på 29 619 kronor i månaden.

Även Region Västerbotten, där tandsköterskorna har gjort två löneuppror de senaste två åren, har lönen stigit med 5,9 procent. Men trots protester och bra procentuell löneutveckling ligger snittlönen i Västerbotten (27 763 kronor) fortfarande strax under genomsnittet i riket (27 883 kronor).

Läs mer: Tandsköterskorna gjorde uppror – höjde lönen

Sämst löneutveckling har Gävleborg och Halland haft. En förklaring till att snittlönen backar i dessa två regioner kan vara omsättning på personal, där nyanställda går in på en lägre lön än de som slutar.

Så är undersökningen gjord

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 21 yrken/aid-koder från samtliga regioner. Snittlönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2021. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet.

Sättet att föra statistik göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.


Relaterade artiklar