• Charlotte Wåhlin

Arbetsmiljö

Anställda inom tandvården: mindre värk med bra chef

20 augusti 2021

Tandvårdsanställda som upplever att ledarskapet och stödet från organisationen är gott mår bättre och har mindre ont i nacken. Det visar ny forskning.

Charlotte Wåhlin, docent och ergonom vid Arbets- och miljömedicin Region Östergötland / Linköpings universitet, har nyligen publicerat en studie där 160 tandvårdsanställda svarat på frågor om hälsa och arbetsmiljö.

Vad har ni kommit fram till?

– Att de som mår bra har bättre arbetsförmåga och sömn, mindre ont i nacken och är mindre uttröttade vid arbetsdagens slut. De upplever också ledarskapet och stödet från organisationen som bättre. Ett annat resultat är att många upplever att det finns en god sammanhållning på jobbet.

Vad beror det på?

– Troligen att man inom tandvården arbetar väldigt mycket i lag. Sedan ser vi också att 95 till 100 procent tror att de kommer att kunna fortsätta jobba inom sitt yrke om två år.

Vilka hot mot hälsan ser ni?

– Jobb inom tandvården är precisionskrävande och belastningen kan vara ensidig. Med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar kan arbetsgivare se över hur man kan skapa mer variation under dagen. Lyckas man kan det minska risken för till exempel värk i nacken, vilket tandvårdsanställda löper hög risk att få.

– Vi har också sett att cirka 40 procent upplever att de inte tycker att de har så stor kontroll över sitt arbete. Det kan bero på att man ofta är hårt styrd av scheman inom tandvården. Att låta anställda få mer inflytande skulle kunna vara ett sätt att öka känslan av kontroll. Något man vet är bra för hälsan. 


Relaterade artiklar