• Anställda inom tandvården har något bättre möjligheter att förbättra sina yrkeskunskaper än snittet bland Visions medlemmar.

Utbildning

Skåne vässar sina tandsköterskor

20 augusti 2021

Majoriteten av de tandvårdsanställda tycker att de får utvecklas på jobbet, visar en ny undersökning. Folktand­vården Skåne Academy lyfts fram som ett gott exempel.

Drygt 60 procent av de Vision-medlemmar som är anställda inom folktandvården uppger att de har mycket eller ganska goda möjligheter till kompetensutveckling, visar en undersökning från Vision. Det innebär att anställda inom tandvården har något bättre möjligheter att förbättra sina yrkeskunskaper än snittet bland Visions medlemmar.

Läs mer: Så ser du till att få utbildning på jobbet

Folktandvården Skåne Academy är ett kompetensutvecklingsprogram med kurser inom en rad olika områden för anställda. Allt från introduktionsutbildningar till chefsutvecklingsprogram och fördjupande kurser i patientsäkerhet och odontologi erbjuds. Under pandemin har verksamheten ställt om så att de flesta utbildningar ges digitalt.

Lättillgängligt och genomtänkt

Karin Persson, Visions avdelningsordförande på Folktandvården Skåne, tycker att initiativet är bra.

– Vi är väldigt nöjda. Det finns ett överskådligt utbud av utbildningar. Det är lättillgängligt, genomtänkt och framför allt riktar det sig även till våra grupper: tandsköterskor och receptionister.

Tanken med Folktandvården Skåne Academy är att nyanställda på ett bra sätt ska komma in sitt uppdrag och ha möjlighet att bredda och fördjupa sina yrkeskunskaper, berättar Camilla Ahlgren, programansvarig.

– Med vår nya digitala lärplattform kan vi inte bara administrera utbildningar utan även erbjuda utbildningar med ”blended learning”, det vill säga en mix av digitalt lärande och fysiska träffar där kunskapen befästs. En blandning av olika lärandeaktiviteter är det bästa.

Har du möjlighet till kompetensutveckling på din arbetsplats?

  • Ja, mycket goda möjligheter                   15 procent
  • Ja, ganska goda möjligheter                   45 procent
  • Nej, inte särskilt goda möjligheter           28 procent
  • Nej, inte alls goda möjligheter                   7 procent
  • Vet ej                                                          5 procent

Relaterade artiklar