• Vision Gullspång fick igenom det man begärde i lönöversynen. "Det hade vi inte förväntat oss. Det har varit så tufft tidigare år", säger avdelningsordförande Brita Augustin Liljeros.

Lön och villkor

Så mycket ökade lönen i din kommun – och i grannens

1 mars 2021

Äntligen är nya lönen här. Men vissa är gladare än andra. I Lycksele fick Visions medlemmar en snitt­ökning på 3,9 procent. Hur mycket steg ­lönen i din kommun? Jämför i vår digitala karta.

2020 års lön har försenats på grund av pandemin. Först nu har de flesta Visionmedlemmar som jobbar i kommunerna fått löneförhöjning. Hur mycket de fått i snitt skiljer sig stort mellan olika kommuner.

Mest – 3,9 procent – blev det i Lycksele, minst – blygsamma 1 procent – i Karlskoga. I genomsnittskommunen blev höjningen 2,5 procent.
Det visar Tidningen Visions undersökning bland avdelningsordförandena i landets kommuner.

Över förväntan

Gullspång är en av kommunerna i topp. Ordförande Brita Augustin Liljeros är väldigt nöjd med de 3,5 procent medlemmarna har fått i snitt. Den nya lönen betalades ut i december och de retroaktiva pengarna i januari.

– Vi fick igenom det vi begärt, vilket vi inte hade förväntat oss. Det har varit så tufft tidigare år, säger hon.

Kommunen har dålig ekonomi och har sparat i flera år, främst på tjänstemannasidan.

– Det är förmodligen därför det nu fanns en del pengar att fördela till oss Visionmedlemmar som är kvar, säger Brita Augustin Liljeros.

Att man har en ny personalchef och en ny HR-­avdelning, kan också bidra, tror hon. Gullspång delar numera HR-avdelningen med Mariestad och Töreboda.

– Man har nog sett att vi har legat dåligt till i jämförelse med våra grannar.

Nödvändig lönesatsning

Charlie Persson är avdelningsordförande Vision i Lycksele, där lönen för Visions medlemmar ökat 3,9 procent i snitt. Att kommunen i år lyckats bäst av alla, förklarar han med att facket har fått med politikerna på banan. De har insett att det är nödvändigt med en lönesatsning.

Alt-textCharlie Persson

– Vi är en inlandskommun och måste satsa om vi ska behålla folk. Annars är risken är att våra fina ungdomar bara skaffar sig ett bra cv här och sedan försvinner. Vi har ju de stora drakarna Umeå och Skellefteå i närheten som drar folk, säger han.

Den här gången har Lycksele satsat särskilt på bland annat chefer i socialtjänsten. Charlie Persson tycker att fackets samarbete med politiker och tjänstemän i förhandlingsdelegationen blir bättre och bättre.

– Vi kan sitta och prata om problem och utmaningar utan att bli ovänner. Så har det inte alltid varit, säger han.

Slarvig process på flera håll

Charlie Persson sätter högsta betyget, en femma, på löneprocessen. Även här drar Lycksele upp snittet i Tidningen Visions undersökning – som visar att det faktum att de flesta kommuner nu är klara med 2020 års löner har haft sitt pris.

Läs mer: Färgelanda hoppade över löneprocessen - gav alla lika mycket

Visions avtal med Sveriges Kommuner och Regioner slår fast att lönesättningen ska vara individuell och differentierad, det vill säga ge olika mycket till olika medarbetare beroende på kompetens och arbetsprestation. Den ska inledas med en lönekartläggning och bygga på en dialog mellan chef och medarbetare.

Avdelningsordförandenas genomsnittsbetyg på löneprocessen hamnar på 3,5 på en femgradig skala, vilket kanske inte låter så dåligt efter omständigheterna. Av frisvaren i Tidningen Visions enkät framgår dock att arbetet slarvats igenom på flera håll. Det handlar bland annat om uteblivna lönesamtal och lönekartläggningar.

Dåligt insatta chefer

Detta gäller även i Gullspång. För att få ut lönerna till jul kom Visionstyrelsen överens med arbetsgivaren om att hoppa över en del steg eftersom det var så stressigt. Man gjorde till exempel inte någon ordentlig lönekartläggning innan lönesamtalen, vilket behövs för att upptäcka om individer eller grupper ligger fel.

Brita Augustin Liljeros påpekar att Gullspångs litenhet är en försvårande faktor så tillvida att det i vissa verksamheter bara jobbar två tre Visionmedlemmar. En del chefer är dåligt insatta i avtalen och det kan vara svårt att få dem att förstå att Vision har ett eget. Det gäller särskilt verksamheter där många anställda är med i Kommunal.

– Jag känner till tre fyra medlemmar vars chef inte brytt sig om att prata om individuella prestationer utan bara satt samma procent på alla. Det har vi nu tagit upp med arbetsgivaren, säger hon.

Men trots bristerna i processen blev alltså årets utfall bra i Gullspång. Kommunen lyssnade på Visions önskemål i det mesta, även när det gällde vilka grupper och individer det skulle satsas på.

– Nu har vi rättat till en del snedsitsar. Till exempel för våra administratörer som har legat jättelågt, säger Brita Augustin Liljeros.

Har dragit tungt lass

Tidningen Visions undersökning visar att de flesta medlemmar har fått löneökningar i spannet 2,1–2,8 procent. Det är ett godkänt resultat, tycker Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision:

– Det är ungefär vad vi hade förväntat oss. Det är på den nivån löneökningarna har legat under senare år.

Nu står en ny lönerevision för dörren och Eva-Lotta Nilsson hoppas att arbetsgivarna satsar på stabila löneökningar så att de kan behålla och rekrytera personal framöver.

– Även om Visions medlemmar inte jobbar patientnära har de ändå funnits där och dragit ett tungt lass under pandemin. Jag förväntar mig att det kommer att synas i lönekuvertet till våren, säger hon.  

Hur har lönesättningen funkat under corona?

 

TV 02 2021_Mikael Jernstedt.jpgMikael Jernstedt, avdelningsordförande Vision Robertsfors.

2,2 procent

”Det är olyckligt att de centrala löneförhandlingarna sköts upp. Det skapade stress lokalt och de redan små ekonomiska marginalerna var uppätna.”

 

 

TV 02 2021_Carina Gillquist.jpg

Carina Gillquist, avdelningsordförande Vision Lerum.

2,6 procent

”Vissa chefer har inte haft vare sig medarbetarsamtal eller löne/värderingssamtal. Andra gör precis som de ska.”

 

 

 

TV 02 2021_Ever Alvadoro.jpgEver Alvarado, avdelningsordförande Vision Gävle.

2,1 procent

”Ingen hänsyn togs till tidigare utfall för olika grupper. Vi valde att inte strida för då skulle medlemmarna inte fått sina nya löner förrän i år.”

 

 

 

TV 02 2021_Ingela Noren.jpgIngela Norén, avdelningsordförande Vision Hedemora.

2,5 procent

”Det kändes som att jag hade en kvart på mig att gå igenom siffrorna. Fick ingen skriven överenskommelse utan allt drogs på telefon.”

 

 

TV 02 2021_Kristina Leijon.jpg

Kristina Leijon, avdelningsordförande Vision Falköping.

3,1 procent

”Man får påminna medlemmarna om att denna lön har med prestationerna 2019 att göra. Det känns inte helt aktuellt.”

 

 

TV 02 2021_Annika Loven.jpg

Annika Lovén, avdelningsordförande Vision Kristianstad.

2,6 procent

”För kommunen var det 2,45 procent så vi är nöjda. Men vi har tvingats se genom fingrarna med att en del lönesamtal inte har hållits som de ska.”

 

 

Kim Jutterström.jpg

Kim Jutterström, avdelningsordförande Vision Hudiksvall

2,4 procent

”De har varit lite problem i en förvaltning där många medlemmar inte har kvar den chef som borde ha satt lön på dem.”

 

 

 

TV 02 2021_Anna Gedda.jpgAnna Gedda, avdelningsordförande Vision Lilla Edet.

2,8 procent

”En del chefer sköter sig men inte alla. Nu ska vi dra igång ännu en kurs för cheferna om lönesamtal tillsammans med arbetsgivaren.”

Fotnot 1: 227 Visionordföranden i landets kommuner fick frågor om löneutfallet i 2020 års lönerevision. Svarsfrekvensen var  84 procent.

Fonot 2:  Den 19 april  skriver  Tidningen Vision  om löneutfallet i regionerna.