• Pastorer, behandlingsassistenter och fritidsledare hamnar oftare på sjukhus än den yrkesarbetande befolkningen överlag.

Coronaviruset

Här är yrkena som oftare får svår covid

19 april 2021

Risken att hamna på sjukhus med svår covid-19 är dubbelt så stor om man är pastor, behandlingsassistent eller fritidsledare. Det visar en ny studie.

Yrkesgrupper som arbetar nära andra människor behöver oftare ligga på sjukhus med covid-19. Det visar en studie från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholms län (CAMM).

Riskökningen syns främst i vårdsektorn med en fördubblad risk för bland annat sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Läs mer: Allt fler anmäler coronasmitta på jobbet

Även en del andra yrkesgrupper har en fördubblad risk, till exempel behandlingsassistenter, pastorer, fritidsledare och trafiklärare.

Att dessa yrkesgrupper sticker ut överraskade forskarna, som i sin rapport skriver: ”Vi vet inte vad som ligger bakom iakttagelsen. Möjliga faktorer kan vara att trafiklärare liksom behandlingsassistenter och pastorer under en längre tid befinner sig i slutna utrymmen (rum, bil) tillsammans med andra personer.”

– Det är centralt i riskbedömningen på arbetsplatserna att lägga stor vikt vid parametrar som närhet till andra människor och hur ofta man utsätts för sjukdom och smitta i arbetet. Det gäller vårdsektorn, men också andra sektorer där man är nära andra människor. Även ventilationen har betydelse, men det har vi inte kunnat studera, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och verksamhetschef på CAMM, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Får jag vaccinera mig på arbetstid?

Studien baseras på uppgifter om nära 3000 personer, bosatta i Stockholms län som har vårdats på sjukhus för covid-19 någon gång under tidsperioden mars-november 2020.


Relaterade artiklar