• Karin Berggren, Linda Eriksson och Susanna Henriksson anser att deras tid är lika mycket värd som tandläkarnas.

Lön och villkor

"Vår tid ska värderas lika högt som tandläkarnas"

1 mars 2021

Det är tio år sedan tillägget som tandsköterskorna i Region Gävleborg får för att jobba en kväll i veckan och en lördag i månaden höjts. Men nu är det hög tid att göra det, tycker de.

Det är dags att öka det tillägg som tandsköterskorna på Folktandvården i Region Gävleborg får för att jobba en kväll i veckan och en lördag i månaden. Det anser Karin Berggren, ordförande i tandvårdsektionen i Region Gävleborg.

– Det är ett starkt önskemål från tandsköterskorna och en diskussion vi fört bland våra medlemmar under lång tid. Tillägget har inte höjts på tio år men allt annat har gått upp sedan dess, säger hon.

I dag är tillägget 1 800 kronor i månaden, vilket är hälften så mycket som tandläkarna som jobbar jämsides med tandsköterskorna får.

– Vår tid ska värderas lika högt som tandläkarnas. Att de har en högre grundlön säger vi inget om. Det handlar om att tiden på kvällarna som vi är borta från våra familjer ska vara lika mycket värd. Det här är också en fråga om att höja yrkets status. Vi är väldigt stolta tandsköterskor som jobbar här i Gävleborg, säger Karin Berggren.

En partsgemensam grupp har nu tillsatts som ska jobba särskilt med att förändra Modell 99, som konstruktionen för hur tillägget ser ut kallas. Hur lång tid det kommer att ta att förbättra tillägget är osäkert.

– Vi är medvetna om att en pandemi pågår, vilket minskar våra intäkter, men vi vill ändå påbörja en diskussion kring detta, säger Karin Berggren.

Modell 99 ger 1 800 kronor extra i månaden för de tandsköterskor som väljer att jobba en kväll i veckan och en lördag i månaden. Utöver detta får tiden som arbetas in under lördagarna tas ut i komptid, vilket motsvarar ungefär en extra semestervecka.


Relaterade artiklar