• Kommunvägledaren Marie Engström är nöjd med att löneökningarna blir retroaktiva. Exakt när pengarna kommer spelar inte så stor roll för henne.

Lön och villkor

Nya lönen kommer först i vår

25 januari 2021

Det går trögt med utbetalningarna av nya lönen. Marie Engström, kommunvägledare i Luleå, är en av många som får vänta till våren.

Pandemin har gjort att avtalet mellan Vision och Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona blev klart först i november. Resultatet blev ett fyrårigt sifferlöst avtal med retroaktiva löneökningar från april 2020.

Läs mer: Så ser det nya avtalet ut

En kartläggning som Tidningen Vision har gjort visar att en del Visionsmedlemmar får vänta ända till april-maj på sin nya lön och den retroaktiva klumpsumman. Men det stora flertalet kommuner – 73 procent– betalade ut ny lön redan till jul.

Karta: Då kommer nya lönen i kommuner och regioner

Får vänta till slutet av april

Marie Engström är kommunvägledare på kundcenter i Luleå kommun, en av fem kommuner där medlemmarna får vänta ända till slutet av april på 2020 års lön. Arbetsgivaren ansåg att det behövdes mer tid för att hinna med ordentliga löne- och uppföljningssamtal.

– Många här är besvikna att de får vänta så länge, de hade velat ha sin klumpsumma till jul då man behöver lite extra pengar. Mig gör det inte så mycket, säger hon.

För Marie Engström är det viktigaste att lönen blir retroaktiv.

– Många har slitit hårt under det gångna året. Det hade varit bedrövligt om vi inte fick våra löneökningar retroaktivt. Exakt när pengarna kommer är av underordnad betydelse för mig, säger hon.

Regionerna är generellt senare med att betala ut den nya lönen. Endast i åtta av 21 regioner fick Visions medlemmar ­pengarna till jul.


Relaterade artiklar