• I de flesta kommuner kommer nya lönen till jul, i regionerna dröjer det längre tid.

Lön och villkor

Ny lön till jul – eller till påska?

22 december 2020

I de flesta av landets kommuner fick Visions medlemmar sin nya lön och den retroaktiva klumpsumman dagen före dopparedagen. Majoriteten av de regionanställda får dock vänta, i vissa fall fram till våren. Klicka på våra kartor och jämför!

– Hos oss ville arbetsgivaren att det skulle gå fort och att pengarna skulle komma på decemberlönen. Problemet var att alla inte var klara med sina lönesamtal. Det fick vi lösa med en särskild protokollskrivning om att alla medlemmar har rätt till ett lönesamtal i januari, säger Bebben Malmström, Visions ordförande i Karlskrona.

På grund av pandemin blev förhandlingarna om nytt löneavtal mellan Vision och Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona uppskjutna till hösten. I november blev parterna överens om ett fyrårigt sifferlöst avtal som ger Visions medlemmar i kommuner, regioner och kommunala bolag retroaktiva löneökningar från april.

November till maj

Så när landar nya lönen och den retroaktiva summan på kontot? Allt ifrån i november till maj, enligt en kartläggning som Tidningen Vision har gjort.

 

 

Snabbast med att bli klara med löneprocessen är man i landets kommuner. I sju procent av kommunerna fick de anställda pengarna redan i november medan 66 procent får kassan påfylld dagen före julafton. I 13 procent av kommunerna betalas 2020 års löner ut i januari, i nio procent får de anställda vänta till februari.

På några håll får Visions medlemmar ge sig till tåls ännu längre. I Göteborg och Avesta kommer 2020 års lön i mars och ibland annat Luleå och Kungälv först i april.

Alt textUlf Liljeros

"Cheferna pressade"

– Vår arbetsgivare ansåg att det behövdes mer tid för att hinna med ordentliga lönesamtal och uppföljningssamtal. Cheferna, som också är våra medlemmar, är hårt pressade så vi har förståelse för att nya lönen kommer först den 27 april, säger Ulf Liljeros, Visions ordförande i Kungälv.

Vad säger medlemmarna?

– Alla är ju inte helt nöjda, men de flesta verkar ha förståelse för att det drar ut på tiden den här gången, säger han.

Regionerna är generellt senare med att betala ut den nya lönen. Endast i åtta av 21 regioner får Visions medlemmar pengarna till jul. I Skåne och Gävleborg får de vänta till mars, i Västmanland två månader till.

 

 

– Troligtvis får vi pengarna, inklusive de retroaktiva, först i maj 2021. Arbetsgivaren hänvisar till att pandemin gör det svårt att hinna. Vi var inte överens, säger Arne Amundsen, vice ordförande för Vision i Region Västmanland.

Enligt honom är det 50-50 mellan de medlemmar som tycker att det känns surt att nya lönen kommer så sent och de som har förståelse för arbetsgivarens argument – så länge de vet att pengarna kommer.

– Sedan är det dags att börja med 2021 års lönerevision. Det blir väldigt tajt, säger Arne Amundsen.