• Jeanette Hofberg, förtroendevald tandsköterska i Region Gävleborg.

Coronaviruset

Olika bud för tandsköterskor under corona

25 augusti 2020

Folktandvårdsklinikerna i de olika regionerna i landet jobbar efter helt olika direktiv under coronpandemin. I Gävleborg är till exempel de flesta kliniker stängda, men i Västerbotten har alla hållit öppet hela tiden.

Fler exempel på regioner som hållit sina folktandvårdskliniker öppna hela tiden är: Örebro, Sörmland, Norrbotten, Kronoberg och Jönköping. I till exempel Stockholm, Skåne och Kalmar har man under en tid hållit stängt och sedan gradvis öppnat igen.

I Gävleborg är de flesta kliniker fortfarande stängda och endast barn och akuta patienter tas emot. Hela arbetsstyrkan är permitterad och alla arbetar i nuläget 60 procent.

– Den här tiden har varit en stor omställning, men över lag har det mesta fungerat väldigt bra, säger Jeanette Hofberg, förtroendevald tandsköterska i Region Gävleborg.

Beslutet att stänga ner bygger på folktandvårdsledningens bedömning av bland annat hur smittspridningen i länet sett ut samt tillgången på skyddsmaterial. Konsekvensen har blivit att alla fått lämna sina hemkliniker och arbeta tillsammans med nya kolleger på någon av de tre största klinikerna i regionen.

– Det här har varit en tid vid aldrig kommer att glömma. Det positiva är att vi lärt oss mycket. Till exempel om olika arbetssätt vilket lett till en bättre förståelse för varandra, säger Jeanette Hofberg.

Den första september löper permitteringsavtalet för de tandvårdsanställda på folktandvården i region Gävleborg ut och ett nytt beslut kommer fattas om hur verksamheten ska bedrivas framöver.


Relaterade artiklar