• Isabelle Yttergren.

Lön och villkor

Ny titel gav högre lön

25 augusti 2020

Efter fackliga påtryckningar har tandsköterskorna på specialisttandvårdens röntgenavdelning i region Västerbotten fått ny titel: odontologisk röntgenassistent. Namnbytet ger även mer i lönekuvertet.

Isabelle Yttergren är en av dem som sedan årsskiftet fått den nya titeln som också innebär 2 000 kronor mer i lön varje månad.

– Det känns jättekul att vi fått igenom detta. Det är bra för yrkesstoltheten, säger hon.

Det är hon och tre personer till, varav en gått i pension, som fått den nya titeln. Två till är också på väg att skaffa sig den. Alla arbetar på specialistkliniken Oral diagnostisk radiologi som är en del av Region Västerbotten. Kliniken utför specialiserade röntgenundersökningar av tänder och käkar, men även av till exempel bihålor, svalg och spottkörtlar.

Kliniken arbetar på uppdrag av folktandvården, hälsocentraler, privata tandläkare och Norrlands universitetssjukhus. Exempelvis tas sängliggande patienter emot och patienter som av olika orsaker är extra svåra att ta bilder på. För att få använda titeln odontologisk röntgenassistent måste man delta i ett särskilt utbildningsprogram och ha minst två års arbetslivserfarenhet från kliniken.

– Vi arbetar på en specialistklinik och har specialiserade, självständiga arbetsuppgifter. De tandläkare som jobbar här är specialister, eller håller på att bli det. Vi sköterskor är därför också specialiserade på röntgen, säger Isabelle Yttergren.

Titeln odontologisk röntgenassistent finns även i Västra Götaland och det är därifrån Isabelle Yttergren, som är fackligt förtroendevald för Vision, hämtat inspiration att driva frågan. Nu hoppas hon att andra regioner och specialistkliniker ska ta efter.

– En del avdelningar har hört av sig och varit nyfikna på hur vi gjort. Att driva på för en särskild titel är ett bra sätt att lyfta den specialistkompetens som finns ute i landet, säger hon.


Relaterade artiklar