• Afsaneh Kolahi, Visions-ombud på ortodontiavdelningen på Mölndals sjukhus.

Förbundsmöte 2020

Krav på billigare tandvård för personalen

24 augusti 2020

Anställda på folktandvården borde få rabatt om man till exempel behöver laga en tand eller ta bort tandsten. Det tycker Afsaneh Kolahi, Visions-ombud på ortodontiavdelningen på Mölndals sjukhus, som motionerat om detta till Visions förbundsmöte.

Artikeln uppdaterades 28 sep 2020

Tandvårdspersonal bör få möjlighet att teckna frisktandvårdsavtal till lägsta pris, lägre tandvårdstaxa och möjlighet att gå till tandläkare eller tandhygienist på arbetstid. Det tycker Afsaneh Kolahi, Visions ombud på ortodontiavdelningen på Mölndals sjukhus som skickat in en motion till Visions förbundsmöte om detta. Även Visions avdelning på Stenungssunds folktandvård står bakom motionen.

– Att få rabatterad tandvård är vanligt om man jobbar hos en privattandläkare. Det känns konstigt att vi som arbetar inom folktandvården inte har den förmånen, säger hon och fortsätter:

– Jag tror också att det är något som skulle ge ökad motivation och arbetsglädje. Lönerna inom tandvården är ju inte så höga och därför är bra förmåner extra viktigt för att arbetsgivaren ska kunna behålla sin personal.

Förbundsstyrelsen avslår motionen, men uppmanar i sitt svar på motionären att driva frågan som en intresseförhandling, vilket Afsaneh Kolahi kan tänka sig att göra.Visions förbundsmöte hålls i slutet av september.

Detta beslutade förbundsmötet

Beslut om motion nr 47 "Förmån till personal inom tandvården":

Förbundsmötet uppmanar lokala företrädare att intresseförhandla i frågan.


Relaterade artiklar