Digitalisering

Först ut med externa e-remisser

25 augusti 2020

Nu slipper tandsköterskor inom Folktandvården i Västra Götalands regionen sprätta kuvert med remisser. I stället överförs informationen med hjälp av en webbapplikation.

Folktandvården i Västra Götalandsregionen är först ut bland de tolv regioner och två högskolor som använder journalsystemet T4 för att ta emot e-remisser från externa vårdgivare. Det handlar än så länge om till exempel privattandläkare som remitterar en patient till allmän- eller specialisttandvården. I kuverten med remisserna läggs ofta USB-minnen eller cd-skivor med röntgenbilder, vilka riskerar att bli borttappade i hanteringen. Men med hjälp av webbapplikationen T4 webb kommer nu bilderna att överföras digitalt.

– Det här kommer att underlätta enormt på klinikerna, men framför allt blir patientsäkerheten bättre, säger Agneta Sundman, verksamhetscontroller och före detta tandsköterska, på Folktandvården Västra Götaland.

Den digitala tekniken innebär också att den som skickat remissen via appen kan se vilken behandling patienten som remissen gäller fått.

– Allt sker elektroniskt och i realtid. Det innebär att ledtiderna blir mycket kortare. Hela flödet blir därför mer effektivt, säger Agneta Sundman. 


Relaterade artiklar