• Louise Ericson.

Utveckling

Hur uppstod yrket tandsköterska?

27 januari 2020

Hallå där, Louise Ericson, som hållit föredrag om tandsköterskans historia på Odontologiska riksstämman.

Hur uppstod tandsköterskeyrket?

– En amerikansk tandläkare, Edmund Kells, anställde i slutet av 1800-talet tre kvinnliga assistenter som bistod honom under behandlingarna. Han lärde dem att assistera vid fyllningar och operationer. Han bestämde dessutom att både han själv och de kvinnliga assistenterna skulle ha vita arbetskläder. Han skrev också om hur bra detta fungerade i olika tidskrifter. De kvinnliga assistenterna blev föregångarna till tandsköterskeyrket.

När kom titeln?

– I Sverige startade den första tandsköterskeutbildningen 1925 och det var egentligen då yrkestiteln uppstod. Men det fanns inte många platser. Bara 20 tandsköterskor per år antogs. Men 1936 öppnade Eastmaninstitutet också en. Senare blev utbildningen 18 månader lång och bestod av ett halvt års teoretiska studier och ett års praktik. Antalet ökade och 1946 fanns det 2 600 tandsköterskor.

Hur har utbildningen förändrats?

– Från början var tandsköterskeutbildningen statlig, senare blev den en del av gymnasieskolan och därefter Komvux. Senare tog Myndigheten för yrkeshögskolan över.

Hur ser du på framtiden?

– Tandsköterskorna är oumbärliga, de kommer att finnas kvar. I framtiden kan jag tänka mig att yrket utvecklas så att de får utföra mer delegerade arbetsuppgifter. Och då blir en gedigen utbildning än viktigare.


Relaterade artiklar