• Caroline Silling Andersson.

Arbetsmiljö

Hur känns det att vara pionjär?

27 januari 2020

Hallå där Caroline Silling Andersson, specialisttandsköterska i oral protetik.

– Det är ju roligt att ha gått den första utbildningen till specialisttandsköterska i oral protetik. Det känns bra. Jag har fått mer inblick i hela behandlingen och förstår mer hur tandläkaren tänker.

Vad har du lärt dig?

– Till exempel att ta bilder intra och extra oralt för att dokumentera behandlingen med hjälp en av speciell kamera med ringblixt. Jag har lärt mig att göra provisoriska kronor i plast som patienterna får ha medan den riktiga kronan i porslin tillverkas. Jag har också tränat på att ta olika typer av avtryck, det vill säga att ta ett avtryck i munnen som sedan används för att göra till exempel en krona. Och så har jag lärt mig mycket om olika sorters cement, de material som används för att sätta fast kronorna. Vi har också sett över hela behandlingen och tittat på vilka delar av den som vi tandsköterskor kan ta över från tandläkarna.

Varför gör ni det?

– Här där jag jobbar är det tre års väntetid för de patienter som stått längst tid i kön. Om vi kan avlasta tandläkarna kan köerna kortas snabbare. Att få träffa andra tandsköterskor från hela landet som jobbar med samma sak har därför varit viktigt. Vi har kunnat utbyta erfarenheter om hur man jobbar och fått många tankeställare.

Får du något extra påslag efter utbildningen?

– Här i Region Värmland får alla som gått den 1 000 kronor extra i månaden.

Vad tror du om framtiden för ditt yrke?

– Det finns ju protetikkliniker över hela Sverige och även inom allmäntandvården jobbar många med protetik. Jag hoppas utbildningen kommer att fortsätta, den är verkligen en chans till utveckling.

Caroline Silling Andersson

Yrke: Specialisttand­sköterska i oral protetik.
Arbetsplats: Specialistkliniken för oral protetik i Karlstad.
Ålder: 37 år.
Intressen: Göra roliga saker tillsammans med familjen. Till exempel upptäcka Sverige med husvagn.
Bästa arbetsredskap: Förmåga att vara lyhörd och skapa kontakt med patienterna. Många är tandvårdsrädda.


Relaterade artiklar