Arbetsmarknad

De ryker när kommun storsparar

27 januari 2020

Långtidssjukskrivna, invandrarkvinnor och hemmasittare blir utan arbetsträning. De anställda placeras om eller slutar när Lund storsparar. Nu har facken anmält kommunen till Arbetsmiljöverket.

Alla förvaltningar i Lunds kommun måste spara. Socialförvaltningen har ett ”effektiviseringsbeting” på 24 miljoner, vård- och omsorgsförvaltningen på 77 miljoner och skolan på 107 miljoner i sina respektive budgetar.

– Det är hårda tag i Lund just nu, allt ska gå fort och sker utan insyn. Allt som handlar om arbetsbelastning är knallrött i mätverktygen och många medlemmar är väldigt oroliga, säger Anna Nilsson, avdelningsordförande för Vision.

Råby gård drabbas

En av verksamheterna som drabbas är Råby gård i utkanten av kommunen. Här har personer som står långt från arbetsmarknaden sedan 2009 fått hjälp att komma närmare ett jobb och egen försörjning.

– En del har varit sjukskrivna längre i utmattningsdepression eller smärtproblematik. Vi har invandrarkvinnor som inte har lärt sig språket och kulturen trots att de varit länge i Sverige. Och hemmasittarna – unga som suttit uppe på nätterna och spelat spel i flera år, berättar Lisbeth Vincze, en av arbetsledarna.

Alt-text"Peter Hallbäck, Lisbeth Vincze, Marita Lidström, Kristina Dykert Hallberg och Helen Rickard vid växthuset som deltagarna i snickeriet skulle bygga. Nu blir det inte mer än ett träskelett. Foto: André de Loisted."

Deltagarna, som de brukar kallas, går på försörjningsstöd och har remitterats till Råby gård, där deras fysiska, psykiska och sociala funktionsnivå utretts och tränats.  De har gått till ”jobbet” i sömnadsateljén, köket, snickeriet eller trädgården, till att börja med i liten dos som successivt trappats upp.

­Det ska vara så arbetslikt som möjligt, enligt Helen Rickard. Man övar på att passa tider, delta i fika- och lunchraster och jobba i grupp.

– De praktiska hantverken är fantastiska redskap för att träna förmågor som att planera, ta egna initiativ, våga göra fel och göra om. Våra deltagare behöver stöd med att bygga upp självkänsla och självförtroende, säger hon.

Facken lägger 66a

Före jul skickade Vision och flera andra fackförbund en 66a-framställan mot Lunds kommun till Arbetsmiljöverket. Anledningen: kommunen har inte gjort någon riskbedömning av hur de stora nedskärningarna i budgeten påverkar personalens arbetsmiljö.

Det kan ta ett år eller mer att lägga den grund som behövs för att en deltagare ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser eller börja studera. Av 26 deltagare som var i arbetsträning 2018 är fem självförsörjande idag. För lite, tycker Lunds kommun.

"Alla får med sig något"

Arbetsledarna på Råby gård håller inte med.

– Men det kan ta lite tid att bli en pinne i arbetsmarknadsstatistiken. Vi vet att alla får med sig något härifrån och att deras utveckling fortsätter, säger Marita Lidström.

Men nu är det slut. Den 1 februari ska Råby gård vara tömt. De 6 anställda och 31 deltagarna går en mer eller mindre oviss framtid till mötes.

Utredningsdelen flyttas till Arbetscentrum, en enhet som hör till socialpsykiatrin och sysselsätter personer med kronisk psykisk sjukdom. Det är en helt annan målgrupp än Råby gårds.

– Det sägs att de ska få öva på att jobba på vanliga arbetsplatser men det är det väldigt få av våra deltagare som kan. All arbetsträning försvinner, säger Helen Rickard.

En utvecklingsanställd på Råby gård har fått sluta och själv har hon blivit omplacerad till komvux. Lisbeth Vincze är en av tre som går över till Arbetscentrum. Marita Lidström har sagt upp sig för att börja på ett nytt jobb i Burlöv.

– Jag skulle aldrig ha slutat om inte det här hade hänt. Nu vill jag inte vara kvar i Lund, säger hon.

Sparar miljonbelopp

Kommunen räknar med att spara 1,3 miljoner kronor på att stänga Råby gård, och mer när fastigheten säljs. Men arbetsledarna är övertygade om att besparingen i själva verket kommer att leda till merkostnader i form av försörjningsstöd och ökad segregation.

De är stukade, ledsna och arga.

– Jag har aldrig blivit så illa behandlad. Ingen arbetsgivare har frågat vad vi tycker, vi har inte varit delaktiga alls. Det värsta var nog att höra att vi inte har gjort ett bra jobb och inte varit lönsamma, säger Marita Lidström.

Men mest av allt är de oroliga för vad som ska hända med deltagarna, och med dem som skulle ha blivit deltagare om verksamheten fått fortsätta.

– Många som precis har kommit igång här går nu hem och sätter sig igen. Det är hemskt, jag vill inte tänka på det, säger Lisbeth Vincze.

Regeringens nyligen aviserade extratillskott till kommunerna innebär drygt 50 miljoner kronor för Lunds del. Det kommer inte att rädda Råby gård.


Relaterade artiklar