Lön och villkor

Här är lönen för nya tandsköterskor högst

25 oktober 2019

Folktandvården på Gotland har de högsta lönerna för nyutbildade tandsköterskor i landet. Lägst är lönerna i Västmanland och Gävleborg.

25 000 kronor i månaden, så mycket erbjuder Folktandvården på Gotland nyutexaminerade tandsköterskor i lön. Det är högst i landet och en höjning med 3 000 kronor sedan 2017 då Tidningen Vision granskade lönerna för nya tandsköterskor senast.

–Fram till för ett år sedan hade vi svårt att rekrytera tandsköterskor men sedan jag lyckats få till en höjning av ingångslönerna har det vänt. Det spelar nog också en viss roll att vi har fått en utbildning här på Gotland, säger Göran Gynther, tandvårdschef på Gotland.

Men skillnaderna i löner för nyutbildade tandsköterskor är stora. Lägst ligger Västmanland och Gävleborg med 20 500 kronor. Bägge regionerna driver folktandvården i bolagsform. Karin Berggren, vice ordförande i Visionklubben på Folktandvården i Gävleborg, är inte särskilt förvånad.

– Nej, vi har inte haft något aktivt fackligt arbete här på många år men nu är vi ett att gäng som har tagit över och gör en nystart.

Ann-Christine Bolle, vd för Folktandvården Gävleborg AB, säger att folktandvården vill vara en attraktiv arbetsgivare men att det inte är aktuellt att höja lönerna just nu.

– Ingångslönen har varit uppe för diskussion tidigare men vi har redan haft årets lönerevision. Vi tar självklart upp den diskussionen igen under nästa års lönerevision, säger hon.

Den nya Visionklubben har lagt upp en plan för att höja lönerna och statusen på yrket. Karin Berggren tror att klubben kommer att lyckas på sikt.

– Det är viktigt att höja ingångslönerna men just nu jobbar vi mest med att öka lönespridningen. Den är väldigt dålig hos oss, de allra flesta ligger mellan 20 000 och 25 000 kronor. Vi vill ha en trappa med nivåer så att de med längre erfarenhet får högre löner, säger Karin Berggren.

lön nyexade tandsköterskor
Region 2017 2019
Gotland  22  000 25  000
Norrbotten  20  900 23  200
Västerbotten  21 500 22  500
Sörmland  20  500 22  000
Blekinge 22  000
Västernorrland  20  500 22  000
Halland 22  000
Örebro 19  800 21 800
Kalmar  20  500 21 800
Östergötland 20  000 21 400
Värmland 19  200 21 300
Jönköping  20  300 21 300
Jämtland/Härjedalen  20 100 21 300
Region Skåne 20  200 21 300
Kronoberg  20  000 21 200
VGR  19  500 21 000
Dalarna 20  000 21 000
Stockholm  20  000 21 000
Västmanland  19  000 20  500
Gävleborg  20  300 20  500
Uppsala 20  500

Relaterade artiklar