• Sara Roxell.

Rekrytering

Trögt rekrytera enhetschefer inom socialtjänsten

23 september 2019

Generellt sett har det blivit lättare att rekrytera personal till socialtjänsten. Det visar Visions senaste Socialchefsrapport, som bygger på svar från 148 socialchefer runt om i landet.

Andelen socialchefer som uppger att de har svårt att få tag i personal har sedan förra året sjunkit från 53 till 44 procent.

Men det är fortfarande tufft för arbetsgivarna att hitta personal att anställa. Särskilt första linjens chefer med rätt kompetens och tidigare chefserfarenhet.

Allra mest problematiskt är det att finna kandidater till enhetschefstjänster inom den sociala barn- och ungdomsvården. Hela 70 procent av arbetsgivarna uppger att det är svårt. Även chefer inom missbruksvård och ekonomiskt bistånd är mycket eftertraktade.

– Cheferna har en tuff arbetssituation. De har många medarbetare, för mycket administration och otillräckligt IT-stöd. Det är hög tid att deras förutsättningar uppmärksammas och åtgärdas. Chefsrollen inom socialtjänsten skulle behöva renodlas till att bli mer av ett ledarskapsuppdrag, säger Sara Roxell, socialpolitisk strateg på Vision.

Andra grupper som också är en utmaning att rekrytera är socialsekreterare till den ­sociala barn- och ungdomsvården. Hela 65 procent av arbetsgivarna anger att det är svårt. Även socialsekreterare som arbetar med funktionshinder är svårfångade, men jämfört med tidigare år har det blivit något lättare.

Rapporten visar också att behovet av inhyrda konsulter är fortsatt stort, trots att man i många kommuner haft ambitionen att minska användningen. Hela 75 procent uppger att de hyrt in konsulter för att klara personalförsörjningen, vilket betyder att ingen förändring skett sedan förra året.


Relaterade artiklar