• För tandsköterskor som grupp skulle höjda tjänstepensioner betyda jättemycket, säger Eva-Lisa Carlsson.

Pensioner

Inte fett vid pension

19 augusti 2019

Under senare år har den avgiftsbestämda avsättningen till tjänstepensionen i kommuner och regioner halkat efter statlig och privat sektor. För att komma till rätta med det har OFR (där Vision ingår) lämnat över en så kallad förhandlingsframställan till arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona.

Visions ingång i förhandlingarna är att yrka på en högre premie för att trygga medlemmarnas framtida tjänstepension. Förbundet betonar också att höjda pensioner i kommuner och regioner är viktigt för att klara den rekryteringsutmaning som välfärdssektorn står inför.

– Offentlig sektor är en kvinnodominerad bransch. Att denna sektor nu halkat efter pensionsmässigt är naturligtvis något som måste åtgärdas. Självklart ska anställda inom kommun och region få tillgodogöra sig en pensionspremie som matchar det som privat- och statsanställda får, säger Sari Wonsell, ombudsman på Vision med ansvar för pensioner.

Om 1,5 år planerar Eva-Lisa Carlsson att gå i pension. I 44 år har hon jobbat som tandsköterska, de tio senaste som receptionist på folktandvården Sannegården i Göteborg.

– Det är klart att höjda pensioner är en viktig fråga att driva. Vi tandsköterskor har låg lön och det skulle betyda jättemycket om tjänstepensionen höjdes, säger hon.

Hur kommer din ekonomi se ut som pensionär?

– Jag kommer klara mig. För 20 år sedan tog jag en privat pensionsförsäkring och dessutom är jag gift med en man som arbetar. Om jag hade varit ensam vet jag inte hur det hade gått, säger Eva-Lisa Carlsson.

De förhandlande fackförbunden yrkar på att höjningen av tjänstepensionen ska gälla från 2020 för samtliga tjänstepensionsavtal som innehåller en avgiftsbestämd del inom kommun- och landstingssektorn.


Relaterade artiklar