• Som receptionist har Hanna Johansson tagit över flera uppgifter från medicinska sekreterare för att avlasta dem. Snart förstärker hon yrkeskåren ytterligare.

Utbildning

Får lön för att plugga

19 augusti 2019

När Region Gävleborg ser in i framtiden syns ett stort behov av medicinska sekreterare, samtidigt som anställda i andra yrken riskerar att bli övertaliga. Det är en ekvation som regionen delvis tror sig kunna lösa genom att erbjuda personal utbildning till just medicinsk sekreterare – med en lön på 18 000 kronor i månaden under tiden.

18 personer har antagits efter nomineringar av deras chefer samt intervjuer. En av dem är Hanna Johansson, receptionist på kirurgen/urologen.

– Det här är en otrolig möjlighet, ett självklart val för mig att utvecklas. Jag tror sekreteraryrket passar mig, för jag gillar administration, datorer och ordning och reda. Och att få skriva diktat om operationer låter spännande.

Utbildningens upplägg är framtaget efter verksamheternas önskemål och är likvärdigt innehållet i YH-utbildningarnas program, men utan examensarbeten. Kurser har hållits även under sommaren, vilket komprimerar längden.

– Men det är alltså ingen snabbutbildning, även om vi fick de signalerna i början, säger Visions avdelningsordförande i regionen, Lotta Eriksson, som är positiv till det hela.

– Stora pensionsavgångar väntar och redan nu händer det att vi inte får några sökande till utlysta sekreterartjänster. Om inget görs kan man ju fråga sig hur arbetsmiljön för sekreterarna kommer att se ut framöver, säger hon.

I maj nästa år är Hanna Johansson och hennes studiekamrater tillgängliga för jobb.           

Fotnot: Utbildningen finansieras av Omställningsfonden inom ramen för Tidig lokal omställning, TLO.


Relaterade artiklar