• Att möta unga i deras miljöer är viktigt när man vill få igång bra samtal. Det menar behandlingsassistenten Vladimir Serpan.

Arbetsmiljö

Satsar extra på förebyggande insatser

9 april 2019

I Lindsdal i Kalmar är droger ett stort problem. Socialtjänsten har därför satt in extra förebyggande insatser där. Behandlingsassistenten Vladimir Serpan är en av dem som möter tonåringar i fält.

Varför är problemet stort i just Lindsdal? 

– Jag tror inte att andelen unga droganvändare är större där, jämfört med i andra stadsdelar. I Lindsdal bor helt enkelt många familjer med tonåringar på en liten geografisk yta. Det gör också att drogförsäljare lockas dit.  

Hur ser det uppsökande arbetet ut?

– Vi försöker skapa förtroende hos unga genom att finnas i deras miljöer. Dels försöker vi fälta så mycket som möjligt. Vi brukar skoja och säga att ”vi är aldrig bjudna till festen, men kommer alltid”. Sedan har vi individuella samtal. Hur dessa ser ut varierar, ibland ses man på kontoret och andra gånger kan man grilla i skogen. Det är viktigt att hitta en miljö där den unga är trygg, annars går det inte att få igång samtal.

Arbetar ni med andra aktörer än de unga?

– Ja, på flera sätt. Samverkan är jätteviktigt. Skolor, fritidsgårdar och föräldrar gör det största jobbet med att möta tonåringarna i deras vardag. Ett exempel är att vi ska starta föräldragrupper. Där kan man stärka varandra, och diskutera hur man som vuxen kan hantera olika situationer.

Du har sagt att en del unga känner sig svikna, hur?

– Många ungdomar i dag mår dåligt och har ångest. När man söker hjälp kan man uppleva att man bollas runt en period, utan att få rätt stöd. I det läget kan droger upplevas som en quick fix. Sedan tror jag att vissa föräldrar inte har tillräcklig tid för sina barn. Ibland verkar det som att man pratar med varandra bara några minuter varje dag.

Vad hoppas du på framåt? 

– Målet är att visa att det finns andra vägar att gå. Sedan vill vi finnas kvar i de ungas liv på lång sikt, även för den som det kanske skitit sig för. Vi får inte ge upp, samma person kommer kanske förändras längre fram. Att lämna ett missbruk är inte lätt. Det är otroligt starka krafter som vi andra inte kan förstå.


Relaterade artiklar