• Andelen anställda som är under 35 år har ökat i kommunerna. Allra mest i Kiruna.

Rekrytering

Var fjärde under 35 år

2 mars 2019

Andelen kommunanställda som är under 35 år har ökar stadigt i kommunerna. Det visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Totalt har andelen ökat från 21 procent 2009 till 27 procent 2017.

Kiruna har ökat andelen under 35 år mest. Från 15 till 29 procent.

– En orsak kan vara att vi har anställt många nyanlända killar inom vården och skolan den senaste tiden. Det har integrationen bidragit till, säger personalchefen Ann-Sofie Reineström.

En annan bidragande orsak till föryngringen kan vara Kirunas stora stadsomvandling. I samband med den har kommunen anställt många akademiker.

– Eftersom det är tuff konkurrens inom många yrkesgrupper har vi rekryterat många nyutexaminerade, en stor andel av dem är unga kvinnor, säger Ann-Sofie Reineström.

I Avesta kommun har andelen anställda under 34 år ökat från 15 till 27 procent.

– Vi har expanderat, ersatt pensionsavgångar och haft många extratjänster, säger personalchefen Magnus Sörebo.

Men han säger att Avesta inte har något uttalat mål att bara anställa unga medarbetare när man rekryterar.

– Det fanns en sådan trend i samhället för några år sedan, men så har vi aldrig gjort, säger han.


Relaterade artiklar