• Tidningen Visions reporter Mårten Kierkegaard blir intervjuad av roboten Tengai.

Digitalisering

Rekryterar utan magkänsla

21 januari 2019

Med robotar ska rekryteringar bli mer fördomsfria. ­Tidningen Visions reporter var en av de första som lät sig intervjuas av Tengai, värdens första ­rekryteringsrobot med mänskligt utseende.

Jag är nummer 5. Femte testpersonen som slår sig ned framför Tengai. AI-roboten vänder ansiktet mot mig, blinkar och hälsar välkommen med en sval kvinnoröst:

– Jag har inte jobbat med rekrytering så länge så jag tycker att mötet med dig ska bli oerhört lärorikt.

Intervjun börjar. Tengai ställer frågor om mina förmågor att klara stressiga situationer, arbetsbelastning och samarbeten, väntar in mina svar och ber mig ibland konkretisera.

– Återkoppling är jätteviktigt. Den kan ge väldigt mycket feedback, olika typer av leenden, nickar, uppmuntran att fortsätta prata, säger Gabriel Skantze på Furhat Robotics som skapat roboten och ska utveckla Tengai tillsammans med rekryteringsföretaget TNG.

Syftet är att göra rekryteringar ännu mer fördomsfria. Ålder, kön, ursprung och utseende har ingen betydelse för en robot.

– Vi har inom oss att ta intryck av hur folk pratar och hur de ser ut. Tengai ska bara ta hänsyn till vad folk säger och kan aldrig bli känslomässigt engagerad, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG.

Intervjun med mig och andra testpersoner är en del i Tengais träning. Svaren spelas in, analyseras och ska sedan ligga till grund för maskininlärning, alltså att Tengai lärs upp hur den ska agera. Målsättningen är att även urvalsprocessen, bedömningen av de som intervjuas, ska automatiseras.

En annan teknisk innovation för inkluderande rekrytering är Playitfair, ett spel för dator och mobil som utvecklats av Britta Nordin Forsberg, forskare på KTH. I spelet befinner sig den arbetssökande i en virtuell modell av arbetsplatsen och ställs inför olika situationer. 

– En viktig del är att levandegöra arbetsmiljön, att sätta kandidaten i rätt sammanhang, säger hon.

För yrken där man har mycket kontakt med andra medborgare kan det handla om bemötande och hur man interagerar med andra på arbetsplatsen, för chefsjobb hur man hanterar utvecklingssamtal, att sitta i en ledningsgrupp, eller uppmärksammar jämställdhet.

– Kandidaten får möjlighet att visa sina förmågor, och arbetsgivaren kan få en djupare bedömning av fler kandidater när man har många sökande, säger Britta Nordin Forsberg.

Det går att ta sig genom olika nivåer i spelet, levels, där utmaningarna blir svårare ju högre man når. Bedömningen av hur väl spelaren lyckas, vad som ger poäng, är baserat på forskning i organisationsutveckling, betonar Britta Nordin Forsberg.

– Playitfair står för sunda arbetsplatser, att det är rent spel.

Hittills har prototyper av spelet testats. Senare i år ska det lanseras.

Så tyckte vår reporter om robotmötet

Mänsklig?
Ansiktsuttrycken och tajmingen i dialogen imponerar. Men än så länge saknas ögonkontakt. Och, utan att tänka på det, faller jag själv in i robotiserat pratande, artikulerar extra tydligt och formulerar meningarna så noggrant som möjligt.    

Fördomsfri?
Ja, på så sätt att den inte påverkas av mitt utseende. I nästa steg handlar det om att roboten självständigt ska bedöma och värdera svaren i intervjuerna. Den forskning man nu bedriver ska ligga till grund för att den ska programmeras att bli fördomsfri.


Relaterade artiklar