• Anna Björk jobbar som samordnare, två respektive tre dagar varannan vecka, på den nya kliniken.

Utveckling

Hon är navet på ny tandakut

21 januari 2019

Den första oktober öppnade Folktandvården i Sundsvall en särskild tandakut för personer som inte är listade på någon klinik.

Ett syfte är att fördela jourarbetet jämnare på personalen i upptagningsområdet. Ett annat är att underlätta för patienter att komma rätt. På akuten jobbar två team, med vardera en tandsköterska och en tandläkare, som på rullande schema kommer från sex närliggande kliniker. Förhoppningen är ett ökat erfarenhetsutbyte mellan personal. Som akutens fasta punkt delar två tandsköterskor på en tjänst som samordnare.

– Vi ville dela på tjänsten för att minska sårbarheten. Det är en speciell sits som kräver ett utåtriktat arbete och samarbete med de andra klinikerna, säger verksamhetschefen Martin Marklund.

En av samordnarna är Veronica Nordin.

– Att få vara med på en start av något som inte har funnits i Sundsvall förut är jättespännande. Det roligaste är att vi får träffa nya medarbetare varje dag och nu i starten också få lära känna alla dessa, säger hon.

Veronica Nordin får medhåll av Anna Björk, som hon delar tjänsten med.

– Jag gillar dessutom att ha eget ansvar för tidbokning och reception, tillägger Anna Björk.

Den särskilda tandakuten i Sundsvall är ett projekt som pågår till sista mars, men kan förlängas.

– Hoppas det. Det är både händelse­rikt och varierande, säger Veronica Nordin.


Relaterade artiklar