• Anställda inom hälso- och sjukvården, folktandvården och X-trafik kommer att testas för alkohol och droger.

Arbetsmiljö

Här kan alla drogtestas

21 januari 2019

Region Gävleborg införde vid årsskiftet slumpvisa alkohol- och drogtester på all personal. Tidigare försök att införa liknande tester har stoppats efter kritik om intrång i den personliga integriteten.

Gävleborg är den första regionen som inför slumpvisa tester. Skälet är att minska risken för skadligt missbruk i personalen. Enligt HR-direktören Ulrika Boström Gatti kommer testerna att kosta omkring en miljon kronor om året.

– Det är mycket pengar men mot bakgrund av hur mycket en rehabilitering kostar är det väl använda pengar, säger hon.

1 300 anställda om året väljs slumpmässigt ut för ett utandnings-, saliv- eller urinprov. Alla yrkesgrupper berörs. Testerna är frivilliga och utförs på arbetsplatsen av ett externt företag. Är testet positivt får den anställde veta resultatet först, där­efter chefen som då kan erbjuda rehabilitering. Negativa tester kasseras. Vill man inte bli testad får den närmaste chefen veta detta.

– Men den som säger nej kommer inte att drabbas av några konsekvenser, säger Ulrika Boström Gatti.

När Region Gävleborg försökte införa liknande tester 2014 var Datainspektionen kritisk. Bland annat konstaterade man att arbetsgivare inte får samla in känsliga personuppgifter slentrianmässigt, vilket skulle kunna vara fallet vid slumpvisa drogtester.

Katarina Högquist, jurist på Datainspektionen, säger att myndigheten kommer att titta närmare på regionens tester.

– Det här är mycket intressant information för oss. Men det är för tidigt att säga vad vi kommer att vidta för åtgärder.

Flera fack tycker att testerna är integritetskränkande. Så resonerar inte Vision i Gävleborg.

– Vi har inte haft den ingången, vi ser det här som ett sätt att stödja organisationen att vara hälsofrämjande, säger vice ordförande Sara Sjölin.           


Relaterade artiklar