Fackligt

Brist går ut över patienter

21 januari 2019

I några regioner är bristen på folk inom tandvården så stor att endast barn och akutpatienter tas emot. Bristen på utbildad personal leder också till en mycket ansträngd arbetssituation för hela tandvården. Det konstaterar Vision i en ny rapport.

Bristen på tandsköterskor är fortfarande stor i många delar av landet. Det är något som leder till att den förebyggande tandvården prioriteras bort till förmån för barn och unga och akutpatienter. De långa väntetiderna gör också att många tandvårdsutbildade har en mycket stressig arbetsmiljö.

– För att bristen ska bort måste yrkesvillkoren och löner för tandsköterskor bli attraktiva. Det utbildas många tandsköterskor, men risken finns att de lämnar yrket om arbetsmiljön är tuff och yrkesvillkoren dåliga, säger Patricia Widegren, strateg på Vision.

I rapporten tar Vision också upp vikten av att lyfta tandsköterskeyrkets status. Ett sätt att göra det är att göra långsiktiga lönesatsningar för att öka möjligheterna för individen att göra en god lönekarriär. I dag ligger spannet mellan medellönen* för tandsköterskor i offentlig sektor och de högst betalda tandsköterskorna på knappt fyra tusen kronor, enligt Statistiska centralbyrån. Medellönen för tandsköterskor i offentlig sektor ligger på 26 600 kronor. Det kan jämföras med att snittlönen för alla personer som har en eftergymnasial utbildning som är kortare än tre år. Den ligger på 34 700 kronor. Tandsköterskor har en eftergymnasial utbildning som är minst två år lång.

*I den siffran ingår bland annat även yrkestitlarna operationstandsköterska, ortodontitandsköterska och övertandsköterska.


Relaterade artiklar